Prevence kriminality – Sešit plný průšvihů

Posted by admin on 16.5.2019 in Aktuality, Primární prevence |

Prevence kriminality – Sešit plný průšvihů – otázky k příběhu Past

U 7. ročníků dne 15. 5. v rámci prevence kriminality proběhla další část projektu – Sešit plný průšvihů ve spolupráci s PČR nprap. Mgr. Soňou Podlahovou z oddělení tisku a prevence. Tento projekt probíhá ve čtyřech částech. Žáci mají již dvě části splněné: GANG a MODEL. Třetí příběh s názvem PAST (příběh Šárky) je zaměřený na rizikové chování (protiprávní jednání) pomocí internetu. Správné odpovědi nalézali žáci s pomocí preventistky. Žáci hledali chyby, kterých se dopustily osoby v komiksovém příběhu. Při práci byli žáci velmi aktivní. Na závěr měli žáci ještě spousty dotazů a osobních zážitků. Poslední čtvrtý příběh bude mít název Zbraň.
Otázky k příběhu Past:
• Jakého protiprávního jednání se dopustily osoby v příběhu „Past“?
• Jaké bezpečnostní zásady bychom měli dodržovat při používání internetu?
• Jaké obecné zásady bezpečného chování Šárka nedodržela?
• Lze vypátrat pachatele, který páchá trestnou činnost pomocí intrnetu?
• Jak se zachováte, pokud na internetu zjistíte závadný obsah?

Speciální protidrogový vlak

Posted by admin on 10.5.2019 in Aktuality, Primární prevence |

Revoluční primární protidrogová prevence REVOLUTION TRAIN v Chodově.

Žáci 7. – 9. ročníků měli možnost v rámci netradičního způsobu protidrogové prevence se zúčastnit 7. 5. 2019 prohlídky speciálního protidrogového vlaku. Tento vlak má 6 stříbrných obrněných vagónů, kde se nachází 4 kinosály, 8 interaktivních místností. Uvnitř se žáci mohli seznámit s tím, jaká rizika s sebou nese užívání drog. Cílem projektu bylo zapůsobit na žáky a ovlivnit tak jejich pohled na legální a nelegální drogy, jaký je život se závislostí a bez závislostí, ale především za odpovědnost za svůj život a uvědomění si hodnotu svého zdraví. Vlakový příběh vyprávěl o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. V interiéru vlakové soupravy žáci procházeli zážitkovou projekcí, která byla vnímána všemi smysly, a která ukázala hrozby závislostí, a jak je těžké se závislostí zbavit. Pře zahájením žáci vyplňovali anonymní dotazník (jejich názor před prohlídkou a po prohlídce, zda je možné, aby protidrogový vlak ovlivnil mladé lidi natolik, aby drogu odmítli). Během prohlídky také odpovídali na promítaný příběh, jak by se oni v dané situaci zachovali. V jednotlivých vagónech bylo například ukázané drogové doupě, vězení, policejní vyšetřovna, ordinace, bar či následky automobilové nehody, kterou zapříčinily drogy. Žáci byli zapojeni do reálného příběhu, který je velmi zaujal a donutil se zamyslet nad nebezpečím drog. V příběhu bylo mnoho emotivních situací. Celá prohlídka trvala 90 minut. Vstup byl díky Městu Chodov, Mikroregionu Sokolov – východ, obcím Loket a Nové Sedlo zdarma. Poděkování také patří str. Romanovi Tvarůžkovi z Městské policie Nové Sedlo, který se podílel na organizaci této akce. Po skončení akce jsme diskutovali se žáky například o tom, zda je závislý člověk svobodný a nad chováním jednotlivých osob v příběhu. Forma zpracování problematiky, harmonogram, doprovodné aktivity se žákům velmi líbila.

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Posted by admin on 10.5.2019 in Aktuality, Sportovní dění |

Sokolov, 7. května 2019

1. kategorie – 9. místo ze 13
Filip Bláha, Mikuláš Ouředník, Barbora Wurdingerová, Veronika Strnadová

2. kategorie – 8. místo z 11
Michaela Bejlková, Šimon Stark, Veronika Černá, Dominik Martínek

Soutěžní disciplíny: test z pravidel silničního provozu, jízda zručnosti, jízda podle pravidel silničního provozu na DDH, zásady poskytování první pomoci

Benefiční koncert – Noc kostelů

Posted by admin on 10.5.2019 in Aktuality, Kultura |

Benefiční koncert – Noc kostelů ke stažení zde – plakát

Slet čarodějnic a čarodějů 2019

Posted by admin on 6.5.2019 in Aktuality, Slet čarodějů a čarodějnic |

16. SLET ČARODĚJNIC A ČARODĚJŮ

30. dubna 2019 se to v loketském přírodním divadle zase jenom hemžilo. Na slet doletělo mnoho čarodějnic a čarodějů, kouzelníků a kouzelnic.
Hasiči hlídali oheň, DJ El Pepíno vyhrával a ostatní soutěžili, tancovali……pořádně se bavili. A že se pořádně kouzlilo, to jste mohli vidět na vlastní oči, protože svítilo sluníčko…

Matematický klokan

Posted by admin on 3.5.2019 in Aktuality, Matematika, Vědomostní soutěže a olympiády |

Marek Slekovič ze 3. B se v okresním kole Matematického klokana umístil na 3. místě. Gratulujeme!

Copyright © 2014-2019 Vítejte na stránkách školy… All rights reserved.
This site is using the MultiBusiness Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com