Žákovský parlament – předčítání seniorům

Posted by admin on 3.12.2019 in Žákovský parlament |

V úterý 3. 12. 2019 odpoledne přišli členové Žákovského parlamentu ZŠ Loket a jejich učitelka Mgr. Bohumila Bůžková předčítat seniorům  do pečovatelského domu ve Sportovní ulici v Lokti.  Příjemný čas jsme strávili nejen čtením, ale také hraním společenských her, jako je například Člověče nezlob se a povídáním se seniory. Moc se nám to líbilo a  budeme seniory navštěvovat pravidelně každý měsíc. Už se těšíme na lednové setkání. Členové ŽP Loket. 

 

Beseda na téma „Kyberbezpečnost“

Posted by admin on 3.12.2019 in Primární prevence |

Beseda na téma „Kyberbezpečnost

Ve čtvrtek 28. 11. 2019 se žáci 5. a 6. třídy a 7.A zúčastnili interaktivní besedy na téma „Kyberbezpečnost“. V první části besedy si žáci snažili představit, jak bude vypadat svět v roce 2030, jaké technologie budou běžné apod. Ve druhé části je lektorka ze společnosti Calliditas seznámila s termínem kyberprostor a upozornila je na to, že je to nebezpečné místo, ve kterém musí přemýšlet a chránit se. Představila žákům všechny typy nebezpečí, která je v kyberprostoru mohou potkat. Lektorka se zaměřila zejména na téma kyberšikany a kybergroomingu. Žákům poradila, jak se chovat, pokud se dostanou do problému, na koho se mohou obrátit a jak těmto problémům předcházet. Část besedy byla věnována také tomu, jak má vypadat správné heslo, které se v kyberprostoru používá. Žáci si tedy z besedy odnesli řadu rad pro pohyb v kyberprostoru a pro používání sociálních sítí.

 

Florbal – 2. stupeň

Posted by admin on 3.12.2019 in Sportovní dění |

Dnes 3. 12. 2019 se uskutečnilo školní kolo staršího žactva ve florbalu. Turnaj byl řízen Mgr. Chocholou ze ZŠ Loket a odehrál se na hřišti ZŠ Švabinského v Sokolově. Tímto chceme poděkovat hostitelské škole za profesionální hřiště. Turnaje se zúčastnila ZŠ Horní Slavkov, ZŠ Loket a ZŠ Švabinského Sokolov. Hráči odvedli maximální výkony a ve hře každý s každým obsadili 1. místo dívky i chlapci ze ZŠ Horní Slavkov Školní ulice. Naši reprezentanti ZŠ Loket obsadili 4. místo v obou kategoriích. Všem sportovcům přesto děkuji za přístup a srdíčko, které na hřišti nechali. J. Chohola 

MK Loket – 4. B

Posted by admin on 2.12.2019 in Aktuality |

Ve čtvrtek 28. 11. 2019 navštívila třída IV.B městskou knihovnu. Téma LKI znělo Staré pověsti české. Děti se seznámily nejen s našimi  nejznámějšími pověstmi, ale ve skupinách samy vybrané pověsti četly a odpovídaly na otázky k četbě. Milým překvapením byla možnost vidět nádhernou ručně vázanou knihu Dalibora Nesnídala Staré pověsti české. V knihovně se nám moc líbilo a těšíme se na další setkání.

Zdobení stromků v kostele a na náměstí

Posted by admin on 29.11.2019 in Aktuality |

Zdobení stromků v kostele a na náměstí

Pátek 29. 11. 2019 se žáci 1. stupně vydali do kostela nazdobit vánoční stromečky. Letos jsme si zvolili přírodní barvy a ozdoby z přírodnin. Všem žákům se ozdobičky moc povedly. Zároveň jsme také zdobili strom na loketském náměstí.

Den s vědou – 1. stupeň

Posted by admin on 29.11.2019 in Aktuality, Projektové dny |

DEN S VĚDOU – 1. stupeň

Ve čtvrtek 21. listopadu  2019 i na žáky prvního stupně čekal projektový den na téma „Den s vědou“. Žáci  od 1. do 3. třídy  spolu s žáky devátých tříd si vyzkoušeli na vlastní kůži vše o kouzelné kapalině, o lidském těle, o moderním telefonování a o tajném písmu. Žáky 4. A, 4. B a 5. třídy čekali témata: i Triangle, Tajné písmo, Pasco – povrchová teplota lidského těla. Děkujeme paní učitelce Kosíkové a deváťákům.

Copyright © 2014-2019 Vítejte na stránkách školy… All rights reserved.
This site is using the MultiBusiness Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com