Ježíškova cesta

Posted by admin on 9.12.2018 in Aktuality |

JEŽÍŠKOVA CESTA

V úterý 4. 12. a ve čtvrtek 6. 12. vyrazil první stupeň na Boží Dar. Žáci se vydali po stopách Ježíška a jeho kamarádů. Na každém stanovišti plnili úkoly. Všichni si to moc užili i za aprílového počasí. Horský vzduch totiž dělá divy…

Vánoční jarmark 13. 12.

Posted by admin on 3.12.2018 in Aktuality |

Komiksový workshop – 6. ročník

Posted by admin on 3.12.2018 in Aktuality |

Komiksový workshop

Dne 23. 11. 2018 se žáci 6. ročníku zúčastnili komiksového workshopu v Městské knihovně v Lokti. Pan Vydra podrobně vysvětlil postup, jak se komiksy tvoří a představil jednotlivé druhy komiksů. Během skupinové práce žáci dotvářeli komiksové příběhy. Děti doplňovaly bubliny s dialogy a dokreslovaly obrázky. Vzniklo tak mnoho originálních příběhů. Na závěr děti přetvářely své literární práce do krátkých dramatických výstupů. Díky velkému množství kostýmů a rekvizit, které s sebou pan Vydra přivezl, byla dramatizace pro všechny zúčastněné velikou zábavou. Děkujeme knihovně za realizaci besedy.

Duhový svět popelničky Jáji

Posted by admin on 2.12.2018 in Aktuality |

Duhový svět popelničky Jáji

Ve středu 28. listopadu 2018 proběhl na 1. stupni naší školy projekt zaměřený na enviromentální výchovu s názvem „Duhový svět popelničky Jáji“, kterého se zúčastnili žáci první a druhé třídy. Hravou formou si děti upevnily své znalosti týkající se třídění odpadů a také se dozvěděly něco nového. Za svou snahu obdržely na závěr drobné odměny. 

Nejprve jsme se seznámili s barevnými popelničkami a s odpady, které do nich patří. Potom jsme si vylosovali obrázky s různými předměty, které jsme měli roztřídit. Velmi zajímavé bylo povídání o recyklaci a využití papíru, plastů, skla a nápojových kartonů.
Na závěr jsme se přesvědčili o tom, jak jsme dávali pozor a jak jsme šikovní při třídění odpadu z domácnosti. Ve třídě byl vysypán skutečný odpad (skleněné lahve, kelímky od jogurtů, baterie apod). Naším úkolem bylo, tento odpad roztřídit a vhodit do barevných popelniček. Děti byly pozorné a šikovné, bez zaváhání odpad správně roztřídily.

Sněhová královna – divadelní představení

Posted by admin on 2.12.2018 in Aktuality, Kultura |

❄️❄️❄️SNĚHOVÁ KRÁLOVNA❄️❄️❄️

V pondělí 26. listopadu 2018 se žáci prvního stupně vypravili na divadelní představení Sněhová královna do Karlovarského měststkého divadla. Výpravné představení na motivy pohádky Hanse Christiana Andersena o opravdové lásce a odvaze mladé dívky, která překoná zlou kletbu a zachrání svého přítele i celou zemi, zakletou do zimy a ledu se žákům i dospělému doprovodu moc líbilo. 

Prevence kriminality – 7. ročník

Posted by admin on 27.11.2018 in Aktuality |

Prevence kriminality – „Sešit plný průšvihů”

U 7. ročníků v rámci prevence kriminality proběhl projekt – „Sešit plný průšvihů“ ve spolupráci s PČR nprap. Mgr. Soňou Podlahovou z oddělení tisku a prevence. Tento projekt bude probíhat ve čtyřech částech. Je zaměřený na rizikové chování (protiprávní jednání) a proč je toto chování (jednání) rizikové pro společnost. Žáci budou pracovat se čtyřmi kreslenými příběhy, které vycházejí ze skutečných případů, avšak nejsou zcela přesnou rekonstrukcí událostí. První část, která proběhla 22. 11. 2018 byla zaměřena na GANG. Žáci hledají chyby, kterých se dopustily osoby v příběhu. V tomto příběhu žáci odpovídali na otázky: Jakého protiprávního jednání se dopustily osoby z příběhu GANG? Jaký je rozdíl mezi krádeží a loupeží? Jak lze podle zákona postihnout nezletilé a mladistvé osoby za protiprávní jednání? Čím jsou nebezpečné drogy? Když se Marek zastal dívky, jednal v nutné sebeobraně nebo spáchal trestný čin? Správné odpovědi nalézali žáci s pomocí preventistky. Při práci byli velmi aktivní. Na závěr měli žáci ještě spousty dotazů. Příští příběh bude mít název MODEL. 

Copyright © 2014-2018 Vítejte na stránkách školy… All rights reserved.
This site is using the MultiBusiness Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com