Pozvánka na „Děti baví Loket“

Posted by admin on 22.5.2017 in Aktuality with Comments closed |

Srdečně zveme všechny na akci Děti baví Loket, která se koná 10. června od 10 hodin v přírodním divadle. Vystoupí žáci mateřské, základní a základní umělecké školy. Na závěr je připraveno šerpování budoucích prvňáčků.

Besedy v rámci primární prevence

Posted by admin on 22.5.2017 in Aktuality, Primární prevence with Comments closed |

Pro osmáky a deváťáky připravila primární preventistka, paní učitelka Radka Jarošová, na 4. května besedy. Osmáci besedovali s prap. Danielem Dvorákem z OOPČR Rybáře na téma Kyberkriminalita dětí a mládeže. Povídali si společně o tom, jak funguje internet, jaký je právní rámec kyberšikany, jak je to s osobními daty a fotografiemi zveřejňovanými na internetu. Nevynechali internetovou kriminalitu nebo počítačové hry. Dětem se beseda moc líbila a měly hodně zajímavých dotazů.

Mezi deváťáky přišla na besedu krajská koordinátorka prevence kriminality por. PhDr. Zdeňka Papežová. Ti v rámci tématu Právní vědomí probrali nejčastější trestné činy, protiprávní jednání, rozdíl mezi loupeží, krádeží, poškozování cizí věci, výtržnictví, rvačky, vydírání a nebezpečné vyhrožování. Byla také zmíněna nutná sebeobrana a mnoho dalších důležitých věcí.

„Pískování“

Posted by admin on 22.5.2017 in Aktuality with Comments closed |

Pro maminky k jejich svátku vyráběly děti z 1. stupně 2. a 11. května malé dárečky, pískovaly jim obrázky. Nejenže je práce moc bavila a maminkám výtvory udělaly radost, ale pískování dětem prospělo, zlepšuje totiž jemnou motoriku.

„Den Země“ na ZŠ Loket

Posted by admin on 22.5.2017 in Přírodopis with Comments closed |

V rámci environmentální výchovy proběhl v pondělí 24. dubna Den Země. Jednotlivé ročníky se zabývaly ochranou životního prostředí, záměrem je u dětí vypěstovat ekologické cítění, naučit je chránit životní prostředí a chovat se v souladu s přírodou. Tento den probíhal ve škole tradičně, každá třída měla své téma, kterému se věnovala. První stupeň si připomněl Den Země, taky tradičně, na škole v přírodě. Děti, které neodjely, čistily potůček v Lokti, pozorovaly přírodu a pak si všichni společně s paní učitelkou Zdenou Novákovou a paní vychovatelkou Janou Dubajovou opekli buřty. Šesťáci a sedmáci prošli lekcí Lesní pedagogiky, kterou vedli zaměstnanci Střední školy lesnické Žlutice. Osmý ročník se zabýval energií, čerpáním energetických zdrojů a alternativními zdroji energií. Žáci pracovali ve skupinách, řešili zadané úkoly, zpracovávali prezentace, které pak v závěru prezentovali. Deváťáci řešili problematiku ekologie sídel, seznámili se se zdroji energií z historického hlediska, zpracovali kroniku energií a nakonec navštívili čističku odpadních vod v Lokti.

Copyright © 2014-2017 Vítejte na stránkách školy… All rights reserved.
This site is using the MultiBusiness Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com