„Ředitelské volno“

Posted by admin on 14.6.2017 in Aktuality with Comments closed |

Vážení rodiče,

z důvodu stavebních prací probíhajících v souvislosti s rekonstrukcí objektu školy bude ve dnech 27. – 30.6.2017 uděleno ředitelské volno.

Vysvědčení se vydává v pondělí 26.6.2017, výuka v tento den končí v 8:45 hodin.

V případě, že nebude žák ve škole, bude jeho vysvědčení uloženo v sekretariátu, kde si jej můžete během prázdnin vyzvednout.

Provoz ŠD bude zajištěn. Žáci, kteří budou navštěvovat školní družinu, mohou v tyto dny odebírat ve školní jídelně oběd za běžnou cenu jako ve školním roce. Rozdíl bude po dohodě se zřizovatelem vyfakturován základní škole (tj. 27,- Kč zaplatí žák, 40 Kč škola).

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Gerta Míková, ředitelka školy

 💡  💡   💡   💡   💡   :idea::idea:  💡   💡   💡   💡   💡

Moduly pro 4. ročníky

Posted by admin on 14.6.2017 in Aktuality, Primární prevence with Comments closed |

Peer aktivisté v květnu realizovali další modul pro 4. třídy v rámci primární prevence.  Při přípravě jim pomáhala koordinátorka – primární preventistka R. Jarošová. Zaměřili se na tato témata: čeho bych se měl vyvarovat a zůstat v bezpečí, důležitá telefonní čísla, jak se zachovat v různých situacích, jak se jevím sám sobě a druhým  (koláče). Děti by měly rozlišovat mezi riziky, které si mohou způsobit samy a riziky zapříčiněnými jinými lidmi.

pro 4. A si tento modul připravili – Andy Jarošová, Šárka Pospíšilová, Natka Remeselníková, Denča Mašková, Karolína Štefková, Robin Stárk, Sabča Zajačková a Maruška Kočová.

pro 4. B – si tento modul připravili – Andy Oláhová, Licka Šreinová, Pája Sendrejová, Dája Bartůňková, Bětka Antonová, Ada Volný, Víťa Pospíšil.

Moduly pro 2. třídu a 5. třídu se budou realizovat během měsíce června.

Všem patří velké poděkování.

Pozvánka na „Děti baví Loket“

Posted by admin on 22.5.2017 in Aktuality with Comments closed |

Srdečně zveme všechny na akci Děti baví Loket, která se koná 10. června od 10 hodin v přírodním divadle. Vystoupí žáci mateřské, základní a základní umělecké školy. Na závěr je připraveno šerpování budoucích prvňáčků.

Besedy v rámci primární prevence

Posted by admin on 22.5.2017 in Aktuality, Primární prevence with Comments closed |

Pro osmáky a deváťáky připravila primární preventistka, paní učitelka Radka Jarošová, na 4. května besedy. Osmáci besedovali s prap. Danielem Dvorákem z OOPČR Rybáře na téma Kyberkriminalita dětí a mládeže. Povídali si společně o tom, jak funguje internet, jaký je právní rámec kyberšikany, jak je to s osobními daty a fotografiemi zveřejňovanými na internetu. Nevynechali internetovou kriminalitu nebo počítačové hry. Dětem se beseda moc líbila a měly hodně zajímavých dotazů.

Mezi deváťáky přišla na besedu krajská koordinátorka prevence kriminality por. PhDr. Zdeňka Papežová. Ti v rámci tématu Právní vědomí probrali nejčastější trestné činy, protiprávní jednání, rozdíl mezi loupeží, krádeží, poškozování cizí věci, výtržnictví, rvačky, vydírání a nebezpečné vyhrožování. Byla také zmíněna nutná sebeobrana a mnoho dalších důležitých věcí.

Copyright © 2014-2017 Vítejte na stránkách školy… All rights reserved.
This site is using the MultiBusiness Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com