Projekt Oáza klidu

Posted by admin on 14.11.2017 in Aktuality, Primární prevence |

Projekt Oáza klidu

Dne 13. 11. 2017 se Peer aktivisté a vybraní žáci ze 7. – 9. ročníku zúčastnili projektu Oáza klidu v Domově se zvláštním režimem v Loučkách u Nového Sedla pod vedením E. Grosmanové a R. Jarošové.
Po milém a vstřícném přijetí paní ředitelky a pracovnic Domova Oáza klidu proběhla prohlídka zařízení. Žáci se pak pod vedením pracovnic v přímé péči a zdravotní sestry s registrací věnovali aktivitám s lidmi se zdravotním postižením. Náplň aktivit našich žáků spočívala v komunikaci, kreslení, předčítání, hraní společenských her. Po počáteční nervozitě se odpoledne velmi vydařilo. V Domově se zvláštním režimem panovala velmi příjemná atmosféra. Žáci projevili velkou úctu, respekt a empatii k těmto lidem. Na další výjezd se již těší.
Všem zúčastněným moc děkujeme za možnost realizovat tyto aktivity.
• Domov se zvláštním režimem Oáza klidu o.p.s. je soukromé zařízení rodinného typu. Prostředí domova je příjemné a klidné. Klientům je k dispozici zahrada s posezením v okolí domu. Dále pak společenské a relaxační prostory uvnitř. Domácí mazlíčci jsou věrnými společníky pro každého v domově. Cílem tohoto zařízení je poskytovat kvalitní služby lidem, kteří již pomoc potřebují. Jedním z principů poskytování služeb je seberealizace klientů – aby se klienti zabývali svými zálibami a koníčky, které je udrží v dobré fyzické a psychické kondici.
• Volnočasové aktivity: Pracovníci v přímé péči připravují a realizují pro klienty individuální a skupinové aktivizační programy (např. cvičení paměti, cvičení motorických funkcí, tematická výroba dekorací, šperků a jiné). Cílem je smysluplné naplňování volného času klientů, udržení a další rozvoj jejich stávajících schopností a dovedností, pomoc a podporu v úsilí o začleňování klientů do přirozeného prostředí.
• Věková struktura: dospělý (60 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let).

Zdroj: http://www.oazaklidu.cz/zakladni-informace.html

Skřivánek – pěvecká soutěž

Posted by admin on 13.11.2017 in Aktuality |

SKŘIVÁNEK – pěvecká soutěž, 13.11. 2017

Výsledky: SKŘIVÁNEK – školní kolo

Kategorie: 1. – 2. ročník
1. místo Matěj Rieger
2. místo Kristýna Pohlová
3. místo Eliška Malinová, Hannah Tlustá

Kategorie: 3. – 5. ročník
1. místo Karolína Simonová postup do KK
2. místo Eva Maria Krojová postup do KK
3. místo Prokop Konečný

Kategorie: 6. – 9. ročník – žádný odvážlivec !!!
1. místo__________________________
2. místo__________________________
3. místo__________________________

Všem gratulujeme!!!

 

MK Loket, 1. třída

Posted by admin on 10.11.2017 in Aktuality |

V knihovně jak v pokojíčku, najdu svojí milou knížku

V pátek 10. listopadu se prvňáčci vydali poprvé do knihovny. Paní knihovnice Klárka je provedla a seznámila s knihovnou, ukázala jim velmi zajímavé knihy a přečetla pár poutavých příběhů. Pro děti měla připravený i malý úkol, který byl zaměřen na čtení s porozuměním. Dětem se v knihovně moc líbilo, s nadšením se pustily do připraveného úkolu a se zájmem si prohlédly připravené knihy. 

 

Plavání, 1. stupeň

Posted by admin on 4.11.2017 in Aktuality, Sportovní dění |

PLAVÁNÍ

V pátek 3. listopadu jsme vyrazili závodit a soutěžit v plavání.
Žáci se moc těšili. Vybojovali krásné páté místo. A kdo za školu bojoval?
Ze 4. třídy – Kristýna Smolíková, Daniel Pospíšilík, Michal Pospíšilík
z 5. A – Tereza Šťastná, Sofie Janová, Michal Stařík, Dan Novotný, Štěpán Štefka
z 5.B – Tereza Forejtková, Michaela Bejlková, Veronika Černá, Šimon Stark, který byl i naším nejrychlejším plavcem. V disciplíně 25 m volný způsob se umístil na 2. místě.
Gratulujeme!!!

Copyright © 2014-2017 Vítejte na stránkách školy… All rights reserved.
This site is using the MultiBusiness Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com