Vrácení plateb za ŠvP, přírodovědný pobyt a ŠD

Posted by admin on 13.5.2020 in Aktuality |

Vážení rodiče,

od středy 13. 5. 2020 Vám budou vráceny platby za ŠvP Poustky a přírodovědný pobyt v Peci pod Sněžkou. Paní sekretářka bude vratky zasílat postupně po ročnících, a to od 1. A výše. Prosím Vás o trpělivost.

Poplatky za školní družinu budou vráceny v průběhu měsíce června.

Děkuji za pochopení. S pozdravem E. Grosmanová

Provozní doba sekretariátu od 12. 5. do odvolání

Posted by admin on 11.5.2020 in Aktuality |

Provozní doba sekretariátu od 12. května 2020:

ÚT, ČT  otevřen od 9,00 do 11,00 hodin

PO, ST, PÁ – uzavřen. Paní sekretářka bude k dispozici na e-mailu info@zsloket.cz a na telefonním čísle 602 259 764 v době od 9.00 do 15.00 hod. 

V případě potřeby je možné Žádost o ošetřovné pro dítě do 13 let potvrzené školou zaslat na Váš e-mail. Originál bude uložen v sekretariátu pro pozdější potřebu.

Informace pro rodiče žáků na 1. stupni a 9. ročníku

Posted by admin on 4.5.2020 in Aktuality |

Vážení rodiče,

do škol budou moci docházet od 11. 5. 2020  žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob formou konzultací. Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. I nadále bude pokračovat distanční výuka. MŠMT vydalo SOUBOR HYGIENICKÝCH POKYNŮ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ, jehož součástí je i čestné prohlášení, které bude muset zákonný zástupce vyplnit a odevzdat ve škole.Prosím Vás o úzkou spolupráci a sledujte bedlivě zprávy v Bakalářích, kde budete informováni o dalších krocích.

Předem Vám děkuji za součinnost. S pozdravem E. Grosmanová, ředitelka školy

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění ke stažení zde: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce šk. roku 2019/2020 ke stažení zde: OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

Zápis do 1. ročníku 2020/2021

Posted by admin on 4.5.2020 in Aktuality |

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

vzhledem k letošnímu netradičnímu zápisu do 1. ročníku, který probíhal on-line bez osobní přítomnosti dětí ve škole, Vám během tohoto týdne budou doručovány výsledky zápisu Vašich dětí na adresu uvedenou v přihlášce. Výsledky též naleznete během tohoto týdne v sekci Výchovné poradenství pod kódem Vašeho dítěte, který mu byl přidělen na on-line přihlášce.

S pozdravem E. Grosmanová, ředitelka školy

Školní družina – poplatky

Posted by admin on 18.4.2020 in Aktuality |
Vážení rodiče,
vzhledem k situaci s nařízenými vládními opatřeními Vám od března do června 2020 nebudou účtovány poplatky za školní družinu. Již zaplacené poplatky za tyto měsíce Vám budou vráceny v průběhu měsíce června na Váš účet, při platbě v hotovosti peněžní poukázkou, případně po domluvě v sekretariátu školy. Vy, co máte na svých účtech zřízen trvalý příkaz pro platbu, prosím o pozastavení trvalého příkazu do konce tohoto školního roku. 
Děkuji. E. Grosmanová, ředitelka školy

On-line zápis do 1. třídy 2020/2021

Posted by admin on 29.3.2020 in Aktuality |

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Vzhledem k současné situaci bylo MŠMT rozhodnuto, že se letošní zápisy do 1. tříd základních škol skuteční odlišným způsobem než v jiných letech. MŠMT vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

V souladu s mimořádným opatřením MŠMT ČR proběhnou zápisy na naší škole on-line formou. Zákonní zástupci vyplní on-line přihlášku k základnímu vzdělávání/odklad povinné školní docházky v aplikaci „Online zápis do školy“ na www.zsloket.cz, vytisknou, opatří vlastnoručním podpisem a kdykoliv v termínu 1. 4. – 30. 4. 2020 je vrátí do školy poštou, nebo je mohou vhodit osobně do schránek školy vedle vstupních dveří v ulici T. G Masaryka 128.

V případě žádosti o odklad přiloží kopii doporučení pedagogicko-psychologické poradny a kopii doporučení dětského lékaře.

Potvrzení doručení podepsané žádosti/odkladu zašle škola na poskytnutou e-mailovou adresu.

V případě nemožnosti vyplnit přihlášku/odklad on-line, kontaktujte prosím sekretářku školy.

Kontakt: sekretářka školy Markéta Müllerová, tel. 602 259 764.

Děkujeme za pochopení. Těšíme se na osobní setkání s vámi. Mgr. Eva Grosmanová, ředitelka školy

Copyright © 2014-2020 Vítejte na stránkách školy… All rights reserved.
This site is using the MultiBusiness Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com