Zdobení vánočních stromečků

Posted by admin on 2.12.2020 in Aktuality |

ZDOBENÍ SE POVEDLO

Výroba letošních ozdob měla zvláštní COVID příběh. Každý rok se na výrobu vánočních ozdob těšíme. I letos tomu nebylo jinak. Bohužel nařízení vlády o uzavření škol 14. 10. vyrábění ohrozilo. My jsme se ale nedali a poradili jsme si. O stromy v kostele jsme se podělili se skautskou organizací Jitřenka Loket, s vychovatelkami  z družiny a dva stromy zůstali na 1. stupeň. Do výroby ozdob jsme se pustili při online výuce. Tímto i děkujeme rodičům, kteří doma pomáhali. Prvňáčci a druháci, návratem do školy 18. 11., měli možnost ozdoby doladit.

Žáci 2. stupně se zaměřili na výrobu ozdob venkovních stromečků v Lokti.

Moc nás to všechny bavilo a dílo se zdařilo.

Jen se přijďte podívat!

Odkaz na fotogalerii: zdobení vánočních stromečků

 

Návrat našich prvňáčků a druháčků do školy

Posted by admin on 19.11.2020 in Aktuality |

První a druhé třídy s nadšením uvítaly návrat do školních lavic.

Prvňáčci si vyprávěli o novinkách a zážitcích, které doma prožili, zahráli si pantomimu, řešili hádanky, soutěžili v českém jazyce a matematice a při výtvarné výchově namalovali pěkné obrázky na téma distanční výuka.

Žáci 2.A si den zpříjemnili plyšovými medvědy, které využili v hodině českého jazyka a matematiky.

Žáci 2.B si v rámci miniprojektu o cibuli zopakovali učivo, které probírali na on-line výuce a stihli spoustu připravených aktivit: výroba cibulového panáčka, malování cibule, přepis básničky, vymýšlení vět o cibuli, popis cibule, čtení textu, příklady znázorněné z cibulí či barevné počítání. Zadaných úkolů se nebáli a vypracovali je velmi dobře, za což jim patří pochvala.

Třídní učitelky děkují všem rodičům prvňáčků a druháčků za domácí přípravu a spolupráci při distanční výuce.

Informační letáky MŠMT o dodržování protiepidemických opatření

Posted by admin on 23.10.2020 in Aktuality |

Uzavření školy a sekretariátu

Posted by admin on 23.10.2020 in Aktuality |

Od 26. 10. do 30. 10. 2020 čerpají všichni pedagogičtí pracovníci řádnou dovolenou. Uzavřen bude také sekretariát. V nejnutnějších případech nás kontaktujte na email info@zsloket.cz

Omezení ŠJ

Posted by admin on 12.10.2020 in Aktuality |

Cizí strávníci mohou odebrat oběd ze školní jídelny pouze do jídlonosičů podle pravidel stanovených ŠJ. Jídlonosiče s obědy možno vyzvednout v čase 11.00 – 11.30 hodin. Děkujeme za pochopení. E. Grosmanová, ředitelka školy

Výdej obědů ve školní jídelně v době distanční výuky 14. 10. – 23. 10. 2020

Mobilní aplikace Bakaláři

Posted by admin on 7.9.2020 in Aktuality |

Upozorňujeme žáky a rodiče, že starší aplikace Bakalářů pro mobilní telefony již nejsou podporovány. Používejte pouze novou aplikaci Bakaláři Online (AndroidiOS).

Copyright © 2014-2020 Vítejte na stránkách školy… All rights reserved.
This site is using the MultiBusiness Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com