Přednáška pro 6. ročník – Kontaktní centrum Kotec

Posted by admin on 7.4.2019 in Aktuality, Primární prevence |

Žáci 6. tříd se ve škole zúčastnili přednášky Kontaktního centra Kotec ze Sokolova. To se věnuje poskytování služeb sociální prevence. Pracovnice centra nám představily všechny sociální služby, které centrum nabízí a ochotně zodpověděly na všechny otázky našich žáků. Byla to zajímavá a poučná přednáška.

Peeři ve 2. třídě

Posted by admin on 1.4.2019 in Aktuality, Primární prevence |

PEER PROGRAM 2019 VE 2. TŘÍDĚ Peer aktivisté 29. 3. 2019 realizovali preventivní aktivity z Peer programu v dalším modulu pro 2. třídu v rámci primární prevence. Při přípravě jim pomáhala koordinátorka – primární preventistka R. Jarošová. Realizované aktivity: Navázání kontaktu – navzájem se představit, najít společné zájmy, umět se prezentovat ostatním. Jaké to je, […]

Sebeobrana – 5. ročník

Posted by admin on 4.3.2019 in Primární prevence |

Žáci 5. třídy se již od září tohoto školního roku účastní každý měsíc preventivního programu Sebeobrana – prevence kriminality. Pod vedení školených lektorů si osvojují základní techniky obrany proti útočníkovi a učí se, jak reagovat, když jim hrozí nebezpečí. Vše si mohou pod dohledem lektora prakticky vyzkoušet. Při těchto aktivitách si děti zvyšují i fyzickou […]

Peer program

Posted by admin on 26.2.2019 in Aktuality, Primární prevence |

Dne 26. 2. byl v rámci prevence realizován Peer program pro žáky 1. stupně, modul pro 4. ročník. Při přípravě „peerům“ pomáhala koordinátorka a školní metodik prevence Mgr. R. Jarošová. Peer aktivisté (žáci a žákyně 2. stupně) se scházejí pravidelně každý čtvrtek. V rámci těchto schůzek se připravují moduly pro 2. – 5. ročník. V […]

Preventivní přednáška pro 7. a 8. ročník

Posted by admin on 24.2.2019 in Primární prevence |

Než užiješ alkohol, užij svůj mozek Dne 14. 2. 2019 proběhla u žáků 7. a 8. ročníků preventivní akce zaměřená na snižování rizik užívání alkoholu. Tento program vychází z projektu, který realizuje organizace SANANIN z. ú. Hlavním cílem bylo seznámit žáky se skutečnými riziky spojenými s užíváním alkoholu v jejich věku. Program byl koncipován jako […]

Projekt prevence kriminality

Posted by admin on 30.1.2019 in Primární prevence |

Prevence kriminality – Sešit plný průšvihů – otázky k příběhu MODEL U 7. ročníků v rámci prevence kriminality proběhla další část projektu – Sešit plný průšvihů ve spolupráci s PČR nprap. Mgr. Soňou Podlahovou z oddělení tisku a prevence. Tento projekt probíhá ve čtyřech částech. Je zaměřený na rizikové chování (protiprávní jednání) a vysvětlení, proč […]

Copyright © 2014-2019 Vítejte na stránkách školy… All rights reserved.
This site is using the MultiBusiness Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com