Preventivní projekt Revolution Train

Posted by admin on 24.1.2020 in Aktuality, Primární prevence |

Ve čtvrtek 16. 1. 2020 proběhl pro žáky osmého a devátého ročníku návazný program preventivního projektu v protidrogovém vlaku REVOLUTION TRAIN pořádaného policií ČR „To je zákon, kámo! Program, který vedla nprap. Mgr. Soňou Podlahovou z oddělení tisku a prevence je seznamoval s právními důsledky jejich jednání. Tento program má za úkol prohloubit diskuzi o […]

Beseda – 7. ročníky

Posted by admin on 17.12.2019 in Primární prevence |

V pátek 13. 12. 2019 se na ZŠ v Lokti konaly dvě osvětové besedy pro obě třídy 7. ročníku na téma „Alkohol“. Eliška Sluková ze společnosti Sananim s dětmi hovořila o negativním vlivu alkoholu na lidský organismus. Děti téma zaujalo a obě třídy se zapojily do poměrně obsáhlé, otevřené, ale především zajímavé diskuze. Výstupem z […]

Svět záchranářů Karlovy Vary – 6. třída

Posted by admin on 9.12.2019 in Aktuality, Primární prevence |

Dnes 6. 12. 2019 se naši šestáci odebrali do světa záchranářů v Karlových Varech, kde byl připraven tým odborníků, který nás školil jak se chovat a postupovat při mimořádných událostech. Naše děti pracovali ve skupinách a celý program vyvrcholil praktickou ukázkou, jak opustit veřejný prostor zasažený únikem jedovaté látky. Naši šestáci situaci dobře vyhodnotili a […]

Beseda na téma „Kyberbezpečnost“

Posted by admin on 3.12.2019 in Primární prevence |

Beseda na téma „Kyberbezpečnost“ Ve čtvrtek 28. 11. 2019 se žáci 5. a 6. třídy a 7.A zúčastnili interaktivní besedy na téma „Kyberbezpečnost“. V první části besedy si žáci snažili představit, jak bude vypadat svět v roce 2030, jaké technologie budou běžné apod. Ve druhé části je lektorka ze společnosti Calliditas seznámila s termínem kyberprostor a upozornila je […]

Preventivní program v 7. ročníku

Posted by admin on 13.11.2019 in Aktuality, Primární prevence |

Prevence kriminality – Sešit plný průšvihů – otázky k příběhu MODEL U 7. ročníků v rámci prevence kriminality proběhla další část projektu – Sešit plný průšvihů ve spolupráci s PČR nprap. Mgr. Soňou Podlahovou z oddělení tisku a prevence. Tento projekt probíhá ve čtyřech částech. Je zaměřený na rizikové chování (protiprávní jednání) a proč je toto chování (jednání) […]

Preventivní program – 1. A a 1. B

Posted by admin on 24.10.2019 in Primární prevence |

Ve středu 23. 10. 2019 dorazila mezi první třídy Dopravní policie ČR. Zopakovali jsme si společně, jak správně přecházet silnici. Žáci si to i prakticky vyzkoušeli. Značku Přechod pro chodce umíme, ale opakování je matka moudrosti. Nejvíce se prvňáčkům líbilo policejní auto, děti si mohly vyzkoušet neprůstřelnou vestu a zjistily, jak je pořádně těžká!

Copyright © 2014-2020 Vítejte na stránkách školy… All rights reserved.
This site is using the MultiBusiness Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com