Projekt Oáza klidu

Posted by admin on 14.11.2017 in Aktuality, Primární prevence |

Projekt Oáza klidu Dne 13. 11. 2017 se Peer aktivisté a vybraní žáci ze 7. – 9. ročníku zúčastnili projektu Oáza klidu v Domově se zvláštním režimem v Loučkách u Nového Sedla pod vedením E. Grosmanové a R. Jarošové. Po milém a vstřícném přijetí paní ředitelky a pracovnic Domova Oáza klidu proběhla prohlídka zařízení. Žáci […]

Moduly pro 4. ročníky

Posted by admin on 14.6.2017 in Aktuality, Primární prevence |

Peer aktivisté v květnu realizovali další modul pro 4. třídy v rámci primární prevence.  Při přípravě jim pomáhala koordinátorka – primární preventistka R. Jarošová. Zaměřili se na tato témata: čeho bych se měl vyvarovat a zůstat v bezpečí, důležitá telefonní čísla, jak se zachovat v různých situacích, jak se jevím sám sobě a druhým  (koláče). Děti by měly rozlišovat […]

Besedy v rámci primární prevence

Posted by admin on 22.5.2017 in Aktuality, Primární prevence |

Pro osmáky a deváťáky připravila primární preventistka, paní učitelka Radka Jarošová, na 4. května besedy. Osmáci besedovali s prap. Danielem Dvorákem z OOPČR Rybáře na téma Kyberkriminalita dětí a mládeže. Povídali si společně o tom, jak funguje internet, jaký je právní rámec kyberšikany, jak je to s osobními daty a fotografiemi zveřejňovanými na internetu. Nevynechali internetovou kriminalitu nebo […]

3. třída – prezentace Peer programu

Posted by admin on 19.4.2017 in Primární prevence |

3. třída – prezentace Peer programu, 9. 3. 2017 Navázání kontaktu – seznamovací hry, navzájem se představit, najít společné zájmy, umět se prezentovat ostatním. Důležitá telefonní čísla – kdy je použít, jak je nezneužít. Nebezpečné situace venku. Klima třídy, moji kamarádi ve třídě. Otevřené rozhovory se členy PEER aktivistů,  názory dětí využity při kreslení a […]

Beseda v rámci prevence kriminality

Posted by admin on 20.3.2016 in Aktuality, Primární prevence |

Sedmáci a deváťáci se společně s por. PhDr. Zdeňkou Papežovou, krajskou koordinátorkou prevence kriminality, a prap. Danielem Dvořákem při besedě v rámci prevence kriminality zamýšleli nad šikanou, kyberšikanou, riziky, která hrozí v online prostředí, a samozřejmě nezapomněli na prevenci. Hosté s dětmi rozebírali jednotlivé modelové situace, diskutovali a připomněli jim, že každý nese zodpovědnost za své činy. Beseda byla […]

Beseda s nprap.Mgr. Kateřinu Böhmovou a pprap. Kateřinu Krejčí

Posted by admin on 9.3.2014 in Aktuality, Primární prevence |

V rámci primární prevence pozvala paní učitelka Jarošová mezi naše deváťáky nprap.Mgr. Kateřinu Böhmovou a pprap. Kateřinu Krejčí. 21.ledna s nimi přijely besedovat na téma zodpovědnost za své právní činy, právní vědomí. Mluvilo se o trestním zákoníku, rozdílu mezi trestným činem a přestupkem nebo například o sankcích za různá provinění. 28.ledna byla tématem kyberšikana. Během […]

Copyright © 2014-2018 Vítejte na stránkách školy… All rights reserved.
This site is using the MultiBusiness Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com