Projekt prevence kriminality

Posted by admin on 30.1.2019 in Primární prevence |

Prevence kriminality – Sešit plný průšvihů – otázky k příběhu MODEL U 7. ročníků v rámci prevence kriminality proběhla další část projektu – Sešit plný průšvihů ve spolupráci s PČR nprap. Mgr. Soňou Podlahovou z oddělení tisku a prevence. Tento projekt probíhá ve čtyřech částech. Je zaměřený na rizikové chování (protiprávní jednání) a vysvětlení, proč […]

Prevence kriminality – 7. ročník

Posted by admin on 27.11.2018 in Aktuality, Primární prevence |

Prevence kriminality – „Sešit plný průšvihů” U 7. ročníků v rámci prevence kriminality proběhl projekt – „Sešit plný průšvihů“ ve spolupráci s PČR nprap. Mgr. Soňou Podlahovou z oddělení tisku a prevence. Tento projekt bude probíhat ve čtyřech částech. Je zaměřený na rizikové chování (protiprávní jednání) a proč je toto chování (jednání) rizikové pro společnost. […]

Projekt sebeobrana – 5. a 6. ročník

Posted by admin on 17.11.2018 in Aktuality, Primární prevence |

Projekt v rámci tělesné výuky „STOP“ násilí na školách – prevence kriminality V rámci tělesné výuky probíhá každý měsíc pro žáky pátého a šestého ročníku projekt zaměřený na sebeobranu, jako prevenci kriminality. Projekt realizuje CAOKK (Česká asociace okinawského karate a kobuda). Tento projekt vedou zkušení lektoři: prezident asociace Daniel Pekuniak, Lukáš Bílek a Tereza Jůnová. […]

Dopravní výchova 1. třída

Posted by admin on 12.11.2018 in Aktuality, Primární prevence |

DOPRAVNÍ VÝCHOVA V 1. TŘÍDĚ V pátek 9.11.2018 do 1. třídy zavítaly dvě paní policistky (prap. Bc. Martina Postlová, nprap. Mgr. Soňa Podlahová) a s žáky si povídaly o známých věcech z dopravní výchovy. Žáci si zopakovali, jak se přechází na přechodu, co je to semafor, jak bezpečně jezdit na kole a na závěr si […]

Projekt Oáza klidu

Posted by admin on 14.11.2017 in Aktuality, Primární prevence |

Projekt Oáza klidu Dne 13. 11. 2017 se Peer aktivisté a vybraní žáci ze 7. – 9. ročníku zúčastnili projektu Oáza klidu v Domově se zvláštním režimem v Loučkách u Nového Sedla pod vedením E. Grosmanové a R. Jarošové. Po milém a vstřícném přijetí paní ředitelky a pracovnic Domova Oáza klidu proběhla prohlídka zařízení. Žáci […]

Moduly pro 4. ročníky

Posted by admin on 14.6.2017 in Aktuality, Primární prevence |

Peer aktivisté v květnu realizovali další modul pro 4. třídy v rámci primární prevence.  Při přípravě jim pomáhala koordinátorka – primární preventistka R. Jarošová. Zaměřili se na tato témata: čeho bych se měl vyvarovat a zůstat v bezpečí, důležitá telefonní čísla, jak se zachovat v různých situacích, jak se jevím sám sobě a druhým  (koláče). Děti by měly rozlišovat […]

Copyright © 2014-2019 Vítejte na stránkách školy… All rights reserved.
This site is using the MultiBusiness Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com