Preventivní akce s PČR – 9. ročník

Posted by admin on 10.3.2020 in Aktuality, Primární prevence |

Dne 10. 3. 2020 proběhla pro 9. ročník preventivní akce s PČR, prap. Vítem Hrdličkou přednáška na téma: Co obnáší práce policie? Jak se stát policistou? Na přednášce byly žákům zodpovězeny otázky týkající se požadavků na přijetí k policii. Dále se žáci dozvěděli, co vše má na starosti pořádková policie, co řeší dopravní policie, čím […]

Peer aktivisté ve 2. třídě

Posted by admin on 6.3.2020 in Aktuality, Primární prevence |

Peer aktivisté v březnu (5. 3. 2020) realizovali další modul pro 2. třídy v rámci primární prevence, Peer programu. Při přípravě jim pomáhala koordinátorka – metodik prevence Mgr. R. Jarošová. Zaměřili se na tato témata: Jaké to je? Děti přemýšlely o tom, jak reagují na věci, které se dotýkají jejich těla. Cítí se přitom dobře? […]

Peer program ve 3. třídě

Posted by admin on 31.1.2020 in Aktuality, Primární prevence |

PEER PROGRAM VE 3. TŘÍDĚ Ve středu 29. ledna 2020 navštívili Peer aktivisté 3. třídu a realizovali další modul v rámci primární prevence Peer programu. Při přípravě jim pomáhala koordinátorka – metodik prevence Mgr. R. Jarošová. Peeři se tentokrát zaměřili na tato témata: Čeho bych se měl vyvarovat a zůstat v bezpečí, důležitá telefonní čísla, […]

Preventivní program – kyberprostor

Posted by admin on 27.1.2020 in Aktuality, Primární prevence |

Dne 23. 1. 2020 se uskutečnil seminář pro 7.B, 8. a 9. ročník na téma kyberprostor – prevence. Lektorka naše žáky provedla záludnostmi dnešního světa počítačů a internetu. Žáci byli aktivně vtažení do diskuse – jak se chovají a čeho nebezpečného se z neznalosti či mladické nerozvážnosti dopouštějí při používání svých moderních pomocníků. Velký důraz […]

Preventivní projekt Revolution Train

Posted by admin on 24.1.2020 in Aktuality, Primární prevence |

Ve čtvrtek 16. 1. 2020 proběhl pro žáky osmého a devátého ročníku návazný program preventivního projektu v protidrogovém vlaku REVOLUTION TRAIN pořádaného policií ČR „To je zákon, kámo! Program, který vedla nprap. Mgr. Soňou Podlahovou z oddělení tisku a prevence je seznamoval s právními důsledky jejich jednání. Tento program má za úkol prohloubit diskuzi o […]

Beseda – 7. ročníky

Posted by admin on 17.12.2019 in Primární prevence |

V pátek 13. 12. 2019 se na ZŠ v Lokti konaly dvě osvětové besedy pro obě třídy 7. ročníku na téma „Alkohol“. Eliška Sluková ze společnosti Sananim s dětmi hovořila o negativním vlivu alkoholu na lidský organismus. Děti téma zaujalo a obě třídy se zapojily do poměrně obsáhlé, otevřené, ale především zajímavé diskuze. Výstupem z […]

Copyright © 2014-2021 Vítejte na stránkách školy… All rights reserved.
This site is using the MultiBusiness Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com