„Den Země“ na ZŠ Loket

Posted by admin on 22.5.2017 in Přírodopis, Projektové dny |

V rámci environmentální výchovy proběhl v pondělí 24. dubna Den Země. Jednotlivé ročníky se zabývaly ochranou životního prostředí, záměrem je u dětí vypěstovat ekologické cítění, naučit je chránit životní prostředí a chovat se v souladu s přírodou. Tento den probíhal ve škole tradičně, každá třída měla své téma, kterému se věnovala. První stupeň si připomněl Den Země, taky tradičně, na škole v přírodě. Děti, které neodjely, čistily potůček v Lokti, pozorovaly přírodu a pak si všichni společně s paní učitelkou Zdenou Novákovou a paní vychovatelkou Janou Dubajovou opekli buřty. Šesťáci a sedmáci prošli lekcí Lesní pedagogiky, kterou vedli zaměstnanci Střední školy lesnické Žlutice. Osmý ročník se zabýval energií, čerpáním energetických zdrojů a alternativními zdroji energií. Žáci pracovali ve skupinách, řešili zadané úkoly, zpracovávali prezentace, které pak v závěru prezentovali. Deváťáci řešili problematiku ekologie sídel, seznámili se se zdroji energií z historického hlediska, zpracovali kroniku energií a nakonec navštívili čističku odpadních vod v Lokti.

Copyright © 2014-2021 Vítejte na stránkách školy… All rights reserved.
This site is using the MultiBusiness Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com