Projekt sebeobrana – 5. a 6. ročník

Posted by admin on 17.11.2018 in Aktuality, Primární prevence |

Projekt v rámci tělesné výuky „STOP“ násilí na školách – prevence kriminality

V rámci tělesné výuky probíhá každý měsíc pro žáky pátého a šestého ročníku projekt zaměřený na sebeobranu, jako prevenci kriminality. Projekt realizuje CAOKK (Česká asociace okinawského karate a kobuda). Tento projekt vedou zkušení lektoři: prezident asociace Daniel Pekuniak, Lukáš Bílek a Tereza Jůnová. Hlavním cílem tohoto projektu je pochopit rozdíl mezi aktivní a pasivní sebeobranou, osvojit si způsoby a techniky zvládání případného napadení, odhalit cizí osoby v prostorách školy, osvojit si využití všech možných dostupných prostředků pro svou ochranu, praktické procvičení vybraných technik v rámci prevence, popsat případné nežádoucí osoby při identifikaci, zvládat základy zdravovědy, kam se ukrýt v případě ohrožení, zamezit zranění. Nácvik probíhá ve dvojicích. Tento projekt se žákům moc líbí a je pro ně velkým přínosem.

 

Copyright © 2014-2019 Vítejte na stránkách školy… All rights reserved.
This site is using the MultiBusiness Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com