Prevence kriminality – 7. ročník

Posted by admin on 27.11.2018 in Aktuality, Primární prevence |

Prevence kriminality – „Sešit plný průšvihů”

U 7. ročníků v rámci prevence kriminality proběhl projekt – „Sešit plný průšvihů“ ve spolupráci s PČR nprap. Mgr. Soňou Podlahovou z oddělení tisku a prevence. Tento projekt bude probíhat ve čtyřech částech. Je zaměřený na rizikové chování (protiprávní jednání) a proč je toto chování (jednání) rizikové pro společnost. Žáci budou pracovat se čtyřmi kreslenými příběhy, které vycházejí ze skutečných případů, avšak nejsou zcela přesnou rekonstrukcí událostí. První část, která proběhla 22. 11. 2018 byla zaměřena na GANG. Žáci hledají chyby, kterých se dopustily osoby v příběhu. V tomto příběhu žáci odpovídali na otázky: Jakého protiprávního jednání se dopustily osoby z příběhu GANG? Jaký je rozdíl mezi krádeží a loupeží? Jak lze podle zákona postihnout nezletilé a mladistvé osoby za protiprávní jednání? Čím jsou nebezpečné drogy? Když se Marek zastal dívky, jednal v nutné sebeobraně nebo spáchal trestný čin? Správné odpovědi nalézali žáci s pomocí preventistky. Při práci byli velmi aktivní. Na závěr měli žáci ještě spousty dotazů. Příští příběh bude mít název MODEL. 

Copyright © 2014-2019 Vítejte na stránkách školy… All rights reserved.
This site is using the MultiBusiness Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com