Duhový svět popelničky Jáji

Posted by admin on 2.12.2018 in Aktuality |

Duhový svět popelničky Jáji

Ve středu 28. listopadu 2018 proběhl na 1. stupni naší školy projekt zaměřený na enviromentální výchovu s názvem „Duhový svět popelničky Jáji“, kterého se zúčastnili žáci první a druhé třídy. Hravou formou si děti upevnily své znalosti týkající se třídění odpadů a také se dozvěděly něco nového. Za svou snahu obdržely na závěr drobné odměny. 

Nejprve jsme se seznámili s barevnými popelničkami a s odpady, které do nich patří. Potom jsme si vylosovali obrázky s různými předměty, které jsme měli roztřídit. Velmi zajímavé bylo povídání o recyklaci a využití papíru, plastů, skla a nápojových kartonů.
Na závěr jsme se přesvědčili o tom, jak jsme dávali pozor a jak jsme šikovní při třídění odpadu z domácnosti. Ve třídě byl vysypán skutečný odpad (skleněné lahve, kelímky od jogurtů, baterie apod). Naším úkolem bylo, tento odpad roztřídit a vhodit do barevných popelniček. Děti byly pozorné a šikovné, bez zaváhání odpad správně roztřídily.

Copyright © 2014-2019 Vítejte na stránkách školy… All rights reserved.
This site is using the MultiBusiness Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com