Projekt prevence kriminality

Posted by admin on 30.1.2019 in Primární prevence |

Prevence kriminality – Sešit plný průšvihů – otázky k příběhu MODEL


U 7. ročníků v rámci prevence kriminality proběhla další část projektu – Sešit plný průšvihů ve spolupráci s PČR nprap. Mgr. Soňou Podlahovou z oddělení tisku a prevence. Tento projekt probíhá ve čtyřech částech. Je zaměřený na rizikové chování (protiprávní jednání) a vysvětlení, proč je toto chování (jednání) rizikové pro společnost. Správné odpovědi nalézali žáci s pomocí preventistky. Žáci hledali chyby, kterých se dopustily osoby v komiksovém příběhu. Zodpovědět otázky k druhému příběhu s názvem MODEL, si mohli žáci vyzkoušet v rámci prevence dne 28. 1. 2019. Při práci byli žáci velmi aktivní. Na závěr měli spousty dotazů a nechyběly ani drobné dárečky za snahu a aktivitu. Příští příběh bude mít název PAST.
Otázky k příběhu MODEL:
• Jakého protiprávního jednání se dopustily osoby v příběhu „Model“?
• Jaké zásady bezpečného chování Jirka porušil?
• Mohl být Jirka podle zákona potrestán za to, že bral za focení tajně peníze?
• Mohou děti v České republice legálně vydělávat peníze?
• Jednal Jirka při nebezpečném útěku z bytu v nutné obraně, nebo spáchal trestný čin?

Copyright © 2014-2019 Vítejte na stránkách školy… All rights reserved.
This site is using the MultiBusiness Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com