Peeři ve 2. třídě

Posted by admin on 1.4.2019 in Aktuality, Primární prevence |

PEER PROGRAM 2019 VE 2. TŘÍDĚ

Peer aktivisté 29. 3. 2019 realizovali preventivní aktivity z Peer programu v dalším modulu pro 2. třídu v rámci primární prevence. Při přípravě jim pomáhala koordinátorka – primární preventistka R. Jarošová.
Realizované aktivity:
Navázání kontaktu – navzájem se představit, najít společné zájmy, umět se prezentovat ostatním. Jaké to je, když se cítím nemocný – zdravý – hledání příčin, pocity odehrávající se v hlavě, v těle – kruh pocitů. Co mohu udělat, když jsem zdravý a šťastný? Co se dostává k mému tělu? Rozumět svým pocitům a tomu, kterému pocitu můžu věřit. Soustředit se na to, čeho se děti nemají dotýkat a co nemají ochutnávat. Jaké to je? S dětmi se mluví o tom, jak reagují na věci, které se dotýkají jejich těla, jak by měly reagovat, pokud se jejich těla dotkne něco neznámého – například tekutina. Komu by to měly říci? Co se dostává do mého těla? Děti se snažíme přimět, aby si vzpomněly na všechno, co se „dostává dovnitř našeho těla“ – jídlo, pití, kouř, prach, spreje, vzduch, léky, neznámé věci. Zjistit jak reaguje jejich tělo a jakou mají představu, co je pod jejich kůží. Jak si můžeme ublížit samy, kdo nám může jiný ublížit (odmítání). Namalovat sebe, jak se vidím – tričko (moje zájmy). Vztahy mezi lidmi – situace, které řešili Kuba a Honza. Na všechny odpovědi peer aktivisté reagovali a společně doplňovali.
Důležitá telefonní čísla – kdy je použít, jak je nezneužít.

Na přípravě a prezentaci tohoto modulu se podíleli: Anet Beranová, Kačka Konečná, Robin Stark, Šimon Stark, Štěpánka Šustrová, Terka Šťastná, Barča Kaňová, Míša Bejlková, Adéla Jirátová. Všem patří velké poděkování. Poděkování patří také těm peer aktivistů, kteří se podíleli na přípravě: Terka Bílá, Dája Bartůňková, Pavla Sendrejová.

 

Copyright © 2014-2019 Vítejte na stránkách školy… All rights reserved.
This site is using the MultiBusiness Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com