Škola v přírodě 2019

Posted by admin on 23.4.2019 in Aktuality, Škola v přírodě - 1. stupeň |

NÁMOŘNÍCI
Škola v přírodě – Námořní flotila Poustky – 8. 4. – 17. 4. 2019

– 12. školanda
– Svítilo nám sluníčko, teploty byly nižší a tři dny i mrazivé a jeden den sněžilo, ale než jsme odjeli, už se na nás zase smálo.
– Hráli jsme hru „Námořníci“. Děti plnily úkoly a za splněný úkol získaly hodnost:
– 1) PLAVČÍK – naučit se vlajkovou abecedu a umět sestavit název své lodě
– 2) KORMIDELNÍK – naučit se vázat na uzlovačce uzle
– 3) NÁMOŘNÍ DŮSTOJNÍK – dodržovat desatero námořníka
NÁMOŘNICKÉ DESATERO
1. Posádka lodě je jedno tělo, jedna duše.
2. Každý plavčík je ohleduplný ke všem námořníkům, které na své plavbě potká.
3. O poklad bojuje vždy dle daných námořnických pravidel.
4. Plavčík nelže.
5. Každý plavčík dbá slov svých a slov svých kapitánů.
6. Plavčík jí vše, co mu lodní kuchaři ze svých zásob přichystají.
7. Plavčík uklízí svoji kajutu.
8. Plavčík chrání přírodu, která ho obklopuje.
9. Mezi plavčíky není starších a mladších, silnějších a slabších, chytrých a hloupých, neboť všichni se plavíme ve stejných vodách.
10. Plavčík je odvážný, silný a stále veselý.
– A noční úkol: naučit se morseovu abecedu a přijmout v noci zprávu. Zpráva byla vysílána baterkou.
Pozor! Hodnost mohla být odebrána za nesplnění desatera.
– 1. třída KLOPREVJAM
– 2. třída AMIGO
– 3. A – AQUABOAT, 3.B – QUEEN
– 4. třída ČERNÁ PERLA
– 5. třída JOLANDA
– V sobotu jsme opékali vuřty, chléb i rohlíky a pan vychovatel Ferda vytáhl kytaru a zanotoval pár písní.
– Stále jsme byli venku, v přírodě, v lese, na výletech – v Žihli, na Dědkovi a Bábě, v Rabštejně nad Střelou, společně jsme vyrazili na Viklany, kde jsme zažili i dobrodružství, protože vedle v lese hořelo, tak jsme zavolali HASIČE a byli svědky záchrany lesa….. a všechny plavby jsme si moc užili.
– Promítali jsme si dva filmy „Pepek námořník“ a „Zlatý kompas“.
– Také jsme se pobavili a zatancovali na Námořnických bálech.
– V neděli nás čekala důležitá hra „Přístavy“, která byla zaměřená na finanční gramotnost, na spolupráci a prověřila, jak nám to pálí, jak umíme počítat. Námořníci byli rozděleni do 16 lodí. Každá loď měla jednoho páťáka, čtvrťáka, dva třeťáky, druháka a prvňáka, byla spojená lanem a objížděla přístavy, nakupovala, prodávala, bojovala. Úkolem bylo získat co nejvíce peněz. Nejlepší lodí byla posádka: Kamila Zuberová, David Stankovič, Saša Vašák, Lukas Velez, Tomáš Zálešák, Adélka Pechoušková
– V pondělí jsme oslavili svátek „Den Země“, každá loď po svém.
– V úterý předposlední den jsme nejenom balili, vyhodnocovali a odměňovali, ale také nás čekalo překvapení v podobě pana Pohody a jeho divadélka. Pohádka byla o čarodějnici. Po pohádce jsme si i zasoutěžili.
Po večeři nás čekal závěrečný večer, kde se odměňovalo, vzpomínalo a loučilo. Prvňáci dostali za odvahu krásnou lodičku, aby ne….vždyť jeli poprvé. Každý námořník dostal pamětní list, novou uzlovačku a sladkost a také musel něco předvést : zazpívat píseň, zatancovat…..každá loď, co umí.
Páťáci, protože jeli naposledy, si svou lodičku pustili na vlnách rybníka a slavnou chvíli zapili šampáněm.
– Velké poděkování všem kapitánům (Veronice Zikulové a její pomocnici Dominice, Marušce Naporowské, Šárce Flesarové, Cruisovi – Tomáši Boreckému, Petře Lillové, Víťovi Břížďalovi, Pepovi Šochmanovi, Ferdovi – Františku Schrammovi, jel poprvé a práci s dětmi ovládá skvěle, Janě Weissové, Lídě Čihákové a nakonec Pekelníkovi – Béďovi Nývltovi, lodnímu lékaři – zdravotníkovi.
– Poděkování za dáreček – paní Zapfové – háčkovaná opička Hup a poděkování všem, kdo s námi spolupracují – paní Mikačové, pracovníkům Lebenu, paní Liškové a velké poděkování celému osazenstvu školy v přířodě – byli k nám opět velmi milí, usměvaví a moc nás chválili a vždy se na nás moc těší (pan ředitel Mařík, paní Dohnalová, paní Kolářová, paní vrátné, páni údržbáři, paní kuchařky a paní uklízečky).
– Plavba se vydařila, dobrodružství jsme si moc užili se vším všudy a navrátili jsme se zpět do bezpečného přístavu LOKET!
Admirálka Eva Herdová

Copyright © 2014-2019 Vítejte na stránkách školy… All rights reserved.
This site is using the MultiBusiness Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com