Informace pro rodiče budoucích prvňáčků.

Posted by admin on 2.5.2019 in Aktuality |

Vážení rodiče,
rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání dle platné legislativy nebude rozesíláno poštou, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů s výsledkem řízení u každého uchazeče na úřední desce školy, a to na webových stránkách školy – www.zsloket.cz (výchovné poradenství), také na nástěnce v zádveří školy v Radniční ulici a ulici T. G. Masaryka. Termín zveřejnění je 3. 5. 2019.

Rozhodnutí o přijetí má 1 originál, který se zakládá do spisu a vždy je uložen v základní škole.
Na požádání zákonného zástupce v sekretariátu školy, škola vyhotoví stejnopis dokumentu.

Rozhodnutí o nepřijetí je zasíláno poštou na adresu zákonného zástupce.

Copyright © 2014-2019 Vítejte na stránkách školy… All rights reserved.
This site is using the MultiBusiness Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com