Speciální protidrogový vlak

Posted by admin on 10.5.2019 in Aktuality, Primární prevence |

Revoluční primární protidrogová prevence REVOLUTION TRAIN v Chodově.

Žáci 7. – 9. ročníků měli možnost v rámci netradičního způsobu protidrogové prevence se zúčastnit 7. 5. 2019 prohlídky speciálního protidrogového vlaku. Tento vlak má 6 stříbrných obrněných vagónů, kde se nachází 4 kinosály, 8 interaktivních místností. Uvnitř se žáci mohli seznámit s tím, jaká rizika s sebou nese užívání drog. Cílem projektu bylo zapůsobit na žáky a ovlivnit tak jejich pohled na legální a nelegální drogy, jaký je život se závislostí a bez závislostí, ale především za odpovědnost za svůj život a uvědomění si hodnotu svého zdraví. Vlakový příběh vyprávěl o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. V interiéru vlakové soupravy žáci procházeli zážitkovou projekcí, která byla vnímána všemi smysly, a která ukázala hrozby závislostí, a jak je těžké se závislostí zbavit. Pře zahájením žáci vyplňovali anonymní dotazník (jejich názor před prohlídkou a po prohlídce, zda je možné, aby protidrogový vlak ovlivnil mladé lidi natolik, aby drogu odmítli). Během prohlídky také odpovídali na promítaný příběh, jak by se oni v dané situaci zachovali. V jednotlivých vagónech bylo například ukázané drogové doupě, vězení, policejní vyšetřovna, ordinace, bar či následky automobilové nehody, kterou zapříčinily drogy. Žáci byli zapojeni do reálného příběhu, který je velmi zaujal a donutil se zamyslet nad nebezpečím drog. V příběhu bylo mnoho emotivních situací. Celá prohlídka trvala 90 minut. Vstup byl díky Městu Chodov, Mikroregionu Sokolov – východ, obcím Loket a Nové Sedlo zdarma. Poděkování také patří str. Romanovi Tvarůžkovi z Městské policie Nové Sedlo, který se podílel na organizaci této akce. Po skončení akce jsme diskutovali se žáky například o tom, zda je závislý člověk svobodný a nad chováním jednotlivých osob v příběhu. Forma zpracování problematiky, harmonogram, doprovodné aktivity se žákům velmi líbila.

Copyright © 2014-2019 Vítejte na stránkách školy… All rights reserved.
This site is using the MultiBusiness Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com