Prevence kriminality – Sešit plný průšvihů

Posted by admin on 16.5.2019 in Aktuality, Primární prevence |

Prevence kriminality – Sešit plný průšvihů – otázky k příběhu Past

U 7. ročníků dne 15. 5. v rámci prevence kriminality proběhla další část projektu – Sešit plný průšvihů ve spolupráci s PČR nprap. Mgr. Soňou Podlahovou z oddělení tisku a prevence. Tento projekt probíhá ve čtyřech částech. Žáci mají již dvě části splněné: GANG a MODEL. Třetí příběh s názvem PAST (příběh Šárky) je zaměřený na rizikové chování (protiprávní jednání) pomocí internetu. Správné odpovědi nalézali žáci s pomocí preventistky. Žáci hledali chyby, kterých se dopustily osoby v komiksovém příběhu. Při práci byli žáci velmi aktivní. Na závěr měli žáci ještě spousty dotazů a osobních zážitků. Poslední čtvrtý příběh bude mít název Zbraň.
Otázky k příběhu Past:
• Jakého protiprávního jednání se dopustily osoby v příběhu „Past“?
• Jaké bezpečnostní zásady bychom měli dodržovat při používání internetu?
• Jaké obecné zásady bezpečného chování Šárka nedodržela?
• Lze vypátrat pachatele, který páchá trestnou činnost pomocí intrnetu?
• Jak se zachováte, pokud na internetu zjistíte závadný obsah?

Copyright © 2014-2019 Vítejte na stránkách školy… All rights reserved.
This site is using the MultiBusiness Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com