Beseda – 7. ročníky

Posted by admin on 17.12.2019 in Primární prevence |

V pátek 13. 12. 2019 se na ZŠ v Lokti konaly dvě osvětové besedy pro obě třídy 7. ročníku na téma „Alkohol“. Eliška Sluková ze společnosti Sananim s dětmi hovořila o negativním vlivu alkoholu na lidský organismus. Děti téma zaujalo a obě třídy se zapojily do poměrně obsáhlé, otevřené, ale především zajímavé diskuze. Výstupem z osvětové přednášky bude dodatečné vyplnění dotazníku na www.pobavmeseoalkoholu.cz/dotaznik.

Copyright © 2014-2020 Vítejte na stránkách školy… All rights reserved.
This site is using the MultiBusiness Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com