Preventivní projekt Revolution Train

Posted by admin on 24.1.2020 in Aktuality, Primární prevence |

Ve čtvrtek 16. 1. 2020 proběhl pro žáky osmého a devátého ročníku návazný program preventivního projektu v protidrogovém vlaku REVOLUTION TRAIN pořádaného policií ČR „To je zákon, kámo! Program, který vedla nprap. Mgr. Soňou Podlahovou z oddělení tisku a prevence je seznamoval s právními důsledky jejich jednání. Tento program má za úkol prohloubit diskuzi o rizicích závislosti a zvýšit u žáků motivaci ke zdravému životnímu stylu. Žáci během programu pracovali ve skupinách a snažili se vyhodnotit rizika trestně právních následků, které k drogové závislosti patří. Po opětovném shlédnutí stejného příběhu Michala z protidrogovém vlaku, se společně zaměřili na příčiny, vývoj a důsledky drogové závislosti z perspektivy policejního týmu. Na kartičkách pro každou skupinu byl v týmu: expert – poručík zajišťující stopy a důkazy na místě činu, technik – nadporučík, který zkoumal zajištěné důkazy, psovod – praporčík, který cvičil svého psa na vyhledávání drog, vyšetřovatel – kapitán, který měl na starosti rozpracování celého případu, zajištění, co se stalo, kde se to stalo, kdo zločin spáchal, jací jsou svědci atd., kriminalista – major, který vyšetřoval celý případ, úkoloval ostatní a předložil spis státnímu zástupci k podání obžaloby. Své odpovědi zaznamenávali do záznamového archu. Policistka udělovala body týmům a na konci vyhodnotila ten nejlepší. Žáci odcházeli plní dojmů a nových poznatků. Je třeba si uvědomit škodlivost návykových látek i respektování zákonů.

Copyright © 2014-2020 Vítejte na stránkách školy… All rights reserved.
This site is using the MultiBusiness Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com