Informace pro rodiče žáků na 1. stupni a 9. ročníku

Posted by admin on 4.5.2020 in Aktuality |

Vážení rodiče,

do škol budou moci docházet od 11. 5. 2020  žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob formou konzultací. Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. I nadále bude pokračovat distanční výuka. MŠMT vydalo SOUBOR HYGIENICKÝCH POKYNŮ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ, jehož součástí je i čestné prohlášení, které bude muset zákonný zástupce vyplnit a odevzdat ve škole.Prosím Vás o úzkou spolupráci a sledujte bedlivě zprávy v Bakalářích, kde budete informováni o dalších krocích.

Předem Vám děkuji za součinnost. S pozdravem E. Grosmanová, ředitelka školy

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění ke stažení zde: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce šk. roku 2019/2020 ke stažení zde: OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

Copyright © 2014-2020 Vítejte na stránkách školy… All rights reserved.
This site is using the MultiBusiness Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com