Návrat našich prvňáčků a druháčků do školy

Posted by admin on 19.11.2020 in Aktuality |

První a druhé třídy s nadšením uvítaly návrat do školních lavic.

Prvňáčci si vyprávěli o novinkách a zážitcích, které doma prožili, zahráli si pantomimu, řešili hádanky, soutěžili v českém jazyce a matematice a při výtvarné výchově namalovali pěkné obrázky na téma distanční výuka.

Žáci 2.A si den zpříjemnili plyšovými medvědy, které využili v hodině českého jazyka a matematiky.

Žáci 2.B si v rámci miniprojektu o cibuli zopakovali učivo, které probírali na on-line výuce a stihli spoustu připravených aktivit: výroba cibulového panáčka, malování cibule, přepis básničky, vymýšlení vět o cibuli, popis cibule, čtení textu, příklady znázorněné z cibulí či barevné počítání. Zadaných úkolů se nebáli a vypracovali je velmi dobře, za což jim patří pochvala.

Třídní učitelky děkují všem rodičům prvňáčků a druháčků za domácí přípravu a spolupráci při distanční výuce.

Copyright © 2014-2021 Vítejte na stránkách školy… All rights reserved.
This site is using the MultiBusiness Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com