Školní družina

Školní družina je umístěna v budově ZŠ v Radniční ulici, kde má k dispozici 3 kmenové třídy. Místnosti jsou vybaveny převážně novým nábytkem a pomůckami. Ve třídách je prostor pro odpočinek i stoly pro práci při zájmových činnostech. Děti mohou také využívat počítač, který je součástí každého oddělení. Dále navštěvujeme tělocvičnu, hřiště za houpacím mostem či park v přírodním divadle.

Do školní družiny dochází žáci prvního stupně naší školy, přednostně jsou zapsáni žáci z 1. – 3. tříd, volná místa jsou poté nabídnuta starším dětem ze 4. – 5. tříd.

Ve školní družině se uskutečňují zájmové činnosti (pracovní, výtvarná, hudební, dopravní, tělesná, společenská a přírodovědná), odpočinkové aktivity a také příprava na vyučování, která probíhá nenásilnou a zábavnou formou (kvízy, soutěže, rébusy, hádanky, křížovky apod.). Jednotlivé činnosti na sebe vhodně navazují. S dětmi dále pořádáme vánoční besídku, maškarní rej, Den dětí a různá sportovní odpoledne.

Copyright © 2014-2021 Vítejte na stránkách školy… All rights reserved.
This site is using the MultiBusiness Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com