Peer program

Letos opět na naší škole působí PEER program. Budeme se scházet jednou měsíčně ráno. Znamená to, že pokud budeš mít jakýkoliv problém v rodině, s kamarády, se šikanou, s užíváním drog (i kouření a alkohol), či jiný, který se týká Tebe a bojíš se zeptat, obrať se na nás. Jsme Tví vrstevníci, tak se Ti pokusíme poradit. Nemusíš se bát, Tvé jméno nikde zveřejňovat nebudeme, budeš v naprosté anonymitě. Pokud si i přesto nejsi jistý, napiš svůj dotaz na kousek papíru a vlož jej do Schránky důvěry…..

Nepřehlédni – trápíš-li se kvůli šikaně?

Obrať se na mě jako na primárního preventistku. Mohu Ti skutečně pomoct a neprozradím Tě. Jmenuji se Radka Jarošová a jsem primárním preventistou. Najdeš mě v kabinetě českého jazyka (3.patro). Konzultační hodiny mám po individuální domluvě.

Schránka důvěry

Do schránky důvěry piš všechno to, co se Ti jeví jako závažná věc. Nevíš si rady s učením, Tvůj kamarád se dostal do problémů s alkoholem, víš o domácím násilí, či jakákoliv podobná činnost. Může se týkat Tebe, ale i Tvých spolužáků, kamarádů nebo známých. Do Schránky důvěry můžeš také psát vlastní příspěvek, v němž se podělíš s ostatními čtenáři o své starosti, samotu, obavy z budoucnosti, ale i radosti, úspěchy a naději. Možná právě touto cestou získáš nová přátelství.

Vymezení základních pojmů

Šikanování Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, popřípadě skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit.

Šikanou není: Opakovaná rvačka /projev nepřátelství jedinců srovnatelně silných/ Jednorázová zlomyslnost, krutý žert na náhodné oběti Falešná oběť /snaha upoutat na sebe pozornost, vydírání/ Jak se můžeš bránit? – Obrať se na mě jako na primárního preventistu – Svěř se svým rodičům

V případě, že nenajdeš odvahu svěřit se mě ani svým rodičům, zavolej na: Linku bezpečí 116 111 bezplatně můžeš telefonovat z celé republiky. Nepotřebuješ k tomu ani peníze ani telefonní kartu. pomoc@linkabezpeci.cz, chat.linkabezpeci.cz. Anonymně, zdarma. Pomáhá dětem a dospívajícím do 17 let (včetně) a studentům denního studia do 25 let (včetně). www.linkabepeci.cz

Další důležitá telefonní čísla:Domácí násilí 251 511 313 /Pomoc dětem/ K – centrum 353 222 742, 603 804 191 /Karlovy Vary/ Krizové centrum 353 222 848 /pro děti Karlovy Vary/ Dětské informační centrum 353 230 000 /Karlovy Vary/

Informace pro rodiče: „Co dělat když……“ Existují určité společné známky užívání návykových látek, které mohou signalizovat, že není něco v pořádku. Jak poznám, že moje dítě užívá drogy. – nechuť k jídlu, nespavost či naopak – zhoršení vzhledu, péče o svůj zevnějšek, nezdravý vzhled, mohou být zarudlé oči, změny očních panenek – chování může být nepředvídatelné, objevují se výrazné změny – např. náladovost, podrážděnost, nervozita až agresivita, roztěkanost, nesoustředěnost, někdy hyperaktivita, upovídanost, či naopak apatie, zpomalené

reakce – zhoršení prospěchu a chování ve škole – záškoláctví, případně problémy na pracovišti, neomluvené absence – ztráta dosavadních zájmů, zálib – dítě či dospívající odchází často a na delší dobu z domova, tajnůstkářství – narůstající problémy s rodiči – útěky, krádeže doma, pozdní návraty, lhaní – ztráta dosavadních přátel, vyčlenění a izolace od společnosti vrstevníků – současní přátelé užívají návykové látky nebo nadměrně konzumují alkohol

Co mám dělat, když zjistím, že moje dítě bere drogy. Neexistuje návod, který problém vyřeší, je ale možné nabídnout několik možných postupů. Řešení je však dlouhodobé, vyžaduje důslednost a trpělivost. – nepanikařit, nezakazovat /začneme -li ihned zakazovat, droga dětem zachutná o to víc/ – neztratit kontakt s dítětem, dávat najevo svůj zájem, důvěru, vyslechnout /což ještě neznamená souhlasit s ním/ – opatřit si co nejvíce spolehlivých informací, spolupracovat s odborníky, s jinými rodiči, kteří řeší podobný problém – je-li dítě pod vlivem drog a hrozí zdravotní problémy, neváhejte zavolat lékařskou pomoc – nehádejte se s ním, nebijte je, nechte odplynout první vlnu emocí, naplánujte bez odkládání klidný čas na vážnou debatu o události a případných dalších krocích – vyhledejte profesionální pomoc pro dítě i pro sebe /viz kontakty na zařízení/ – pokud se rozhodnete k nějakému postupu, buďte důslední. Rozmyslete si předem, budete-li schopni navrhované postupy dodržet. V těchto případech nemá smysl si nic nalhávat ve stylu: „to zvládnu sám!, „prostě mu to zatrhnu“, „ tu krádež mu prominu, je to přece moje dítě!“, či „ ono ho to přejde“

Zásady prevence a čemu se vyhnout. – rodiče by měli vědět, kde dítě je, co dělá, s kým tráví volný čas, vytvářet mu příležitosti jak předcházet nudě – neusnadňovat koupi drog např. poskytováním vysokého kapesného, zabezpečením drahých věcí – naučte se s dítětem o alkoholu a drogách hovořit, bude-li dítě nějakou drogu obhajovat, vyslechněte ho, ale opatřete si protiargumenty – vytvořit pro dítě srozumitelná rodinná pravidla /aby vědělo, jaké důsledky bude mít jeho chování a dodržovat je/ – jít dítěti osobním příkladem – nezakrývat problém, dojde-li k užívání drog, nevynechávat partnera z řešení, nezanedbávat sourozence dítěte Informace čerpány ze zdrojů: www.sananim.cz, Kotec o.s., Občanské sdružení Světlo Kadaň Kontaktní zařízení: KOTEC o.s. K- centrum, Marie Majerové 1764, Sokolov, Tel.: 6080656 548, E-mail: sokolov@kotec.cz SVĚTLO KADAŇ o.s K- centrum, Krále Jiřího 38, Karlovy Vary, Tel.: 353 222 742, Mob.: 604 420 646, E-mail: centrum.kv@seznam.cz http://www.os-svetlo.netTelefonní číslo na rodičovskou linku: 283 852 222

ŠIKANA Rodičům doporučujeme, aby si všímali těchto možných příznaků šikanování:

 • Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi.
 • Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod.
 • Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem.
 • Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo).
 • Dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm možno při bedlivější pozornosti pozorovat strach.
 • Ztráta chuti k jídlu. Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o dovoz či odvoz autem. Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu).
 • Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. „Nechte mě!“
 • Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně.
 • Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad, zmínky o možné sebevraždě.
 • Odmítá svěřit se s tím, co je trápí.
 • ítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je ztratilo), případně doma krade peníze.
 • Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí.
 • Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje i zlobu vůči rodičům.
 • Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma.
 • Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem apod.)
 • Dítě se vyhýbá docházce do školy.
 • Dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku.

Nepřímé (varovné) znaky šikanování mohou být např.:

 • Žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády.
 • Při týmových sportech bývá jedinec volen do mužstva mezi posledními.
 • O přestávkách vyhledává blízkost učitelů.
 • Má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený.
 • Působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči.
 • Stává se uzavřeným.
 • Jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje.
 • Jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené.
 • Zašpiněný nebo poškozený oděv.
 • Stále postrádá nějaké své věci.
 • Odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy.
 • Mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy.
 • Začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole.
 • Odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit.

(Zejména je třeba věnovat pozornost mladším žákům nově zařazeným do třídy, neboť přizpůsobovací konflikty nejsou vzácností!)

Přímé znaky šikanování mohou být např.:

 • Posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, hrubé žerty na jeho účet. Rozhodujícím kritériem je, do jaké míry je daný žák konkrétní přezdívkou nebo „legrací“ zranitelný.
 • Kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským až nenávistným, nebo pohrdavým tónem.
 • Nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil.
 • Příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným tónem, a skutečnost, že se jim podřizuje.
 • Nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k spoluúčasti na nich.
 • Honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je nápadné, že je oběť neoplácí.
 • Rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout.

Chcete-li získat více informací o prevenci v oblasti šikany nebo o kvalitních, nejbližších institucích, působících v této oblasti, informujte se u oblastních metodiků preventivních aktivit.

DROGY Nelze získat stoprocentní jistotu, že se s drogami v rodině nesetkáme. Stejně tak se mohou objevit mezi dětmi ve škole, v místech trávení volného času a podobně. Drogy a problémy s nimi spojené jsou – bohužel – jednou ze součástí dnešního života. Drogy nejsou nic tajemného, nemají nad námi žádnou moc – dokud sami nechceme. Existuje řada opatření, kterými lze účinně riziko drogových potíží omezit. Zde jsou některá z nich.

 • Mluvte s dětmi o drogách
 • Vysvětlete jim o co jde, drogy nejsou žádné tajemství. Názorný příklad je vždy alkohol a jeho účinky – ten je v mnoha případech nedaleko. Mluvte o drogách stejně, jako o dalších nepříjemnostech v životě, které tu jsou a je možno se jim vyhnout. Mluvte vždy způsobem přiměřeným věku. Přesvědčte se, že dítě skutečně rozumí použitým výrazům a názvům.
 • Nepodceňujte své děti
 • Ví často o drogách víc, než si myslíte. Nesnažte se poučovat, právě v oblasti drogové problematiky ze sebe můžete udělat snadno hlupáka. Naslouchejte pozorně a všímejte si detailů.
 • Pomozte svému dítěti nalézt a udržet sebedůvěru
 • Právě nedostatek v sebehodnocení, pocity nedostatečnosti a „komplexy“ mohou přiblížit Vaše dítě k drogám. Nebojte se vyjádřit své pozitivní hodnocení – v odůvodněných případech. Nebojte se pochválit.
 • Pomozte svému dítěti vytvořit si pevný hodnotový systém
 • Schopnost rozlišit mezi dobrým a špatným ovlivňuje významně rozhodování. K pozitivním i negativním hodnotám by mělo dítě dojít samo. Rodiče by měli vést a ukazovat směr – ne mentorovat.
 • Pomozte dítěti zvládnout negativní tlaky ze strany vrstevníků
 • Podporujte jeho individualitu. Vysvětlujte mu, že nemusí být jako ostatní. Být jedinečný a jiný, je to, co se hodnotí.
 • Podporujte všechny pozitivní aktivity vašeho dítěte
 • Způsob trávení volného času je jedním z významných faktorů, ovlivňujících možný vznik drogových problémů. Nejen pozorujte – ale aktivně vyhledávejte zájmy a volno svého dítěte. Investovaný čas i peníze, který se vyplatí.

Nebojte se přiznat si nevědomost Drogy jsou téma, které se dotýká celé společnosti. Mnozí se k této problematice vyjadřují (dokonce i rozhodují), aniž si dají práci, získat informace o realitě. Zprávy z masmédií jsou často vědomě či nevědomě zkreslené. Orientujte se na instituce, které s drogovou problematikou skutečně pracují, mají zkušenosti a důvěru klientů – ať již postižených, či jejich rodičů. Nebojte se ptát. Profesionální instituce jsou zde právě proto, aby Vám odpovídaly.

Chcete-li získat více informací o prevenci v oblasti drogových závislostí nebo o kvalitních, nejbližších institucích, působících v této oblasti, informujte se u okresních protidrogových koordinátorů.

Peer program pro tento rok si můžete stáhnout zde:

________________________________________________________________________

Co dělat když…

Jak postupovat při přistižení žáka u konzumace alkoholu či při případném podezření na požití alkoholu  * V případě, že je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy, v době vyučování nebo v rámci akcí, které jsou školou pořádány, je NUTNÉ alkohol žákovi ODEBRAT a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. * Podle závažnosti stavu žáka, učitel posoudí, zda žákovi nehrozí nějaké nebezpečí. * Pakliže je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohroženo zdraví, škola zajistí lékařskou pomoc a zavolá lékařskou službu první pomoci. (Prosím, nepřeceňujte své lékařské schopnosti. Pokud bude sebemenší pochybnost, určitě volejte!) * Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje učitel podle školního řádu. Nejprve bude použit tester na zjištění přítomnosti alkoholu. O události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má alkohol). Metodik jej založí do agendy a vyrozumí vedení školy. * V každém případě učitel vyrozumí zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl. Pokud zákonný zástupce nebude dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dítěte (dále jen OSPOD) a vyčká jeho pokynů. Škola může od OSPODu vyžadovat pomoc. * Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k OSPODu (§10, odst. 4, písm. g) zák.č. 359/1999 Sb, o sociálně právní ochraně dětí). Oznámit tento skutek na sociální úřad v Lokti je tedy NUTNOST. * V případě zájmu žáka či zájmu rodiny, poskytne škola informace o možnostech odborné pomoci při řešení takovéto situace. * Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Za nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků k užívání alkoholických nápojů.

Nález alkoholu ve škole nebo u žáka * V případě, že pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, nebo jej zadrží u žáka, v žádném případě tekutinu nepodrobují žádnému testu! * O nálezu ihned uvědomí vedení školy. * Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu. * Zpracují stručný záznam o události. Pokud byl alkohol nalezen u žáka, tak i s vyjádřením tohoto žáka, zapíší datum, čas a místo nálezu. Zápis případně podepíše i žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo, který jej předal). Pokud se žák podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. * Zápisu a rozhovoru je přítomna paní ředitelka nebo zástupkyně ředitelky školy. * Zápis je předán metodikovi prevence, který jej založí do agendy. * O nálezu vyrozumí pracovník zákonného zástupce. Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k OSPODu (§10, odst. 4, písm. g) zák.č. 359/1999 Sb, o sociálně právní ochraně dětí).

Tabákové výrobky  Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit. Kouřit zde nesmějí žádné osoby a není možné ani zřizovat kuřárny nebo místa pro kouření vyhrazená. > V případě, kdy je žák přistižen stabákovými výrobky v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je nutné mu v dalším použití zabránit. > Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v použití pokračovat. > Pedagogický pracovník dále postupuje podle školního řádu školy: o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek), který založí školní metodik prevence do své agendy. > V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého žáka. > V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se jednání opakuje, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany obce. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc. > Z použití tabákových výrobků ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem.

Omamné a psychotropní látky (látky návykové) Zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a psychotropních látek, a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo. Zakázáno je rovněž navádění k užívání těchto látek.

Konzumace OPL ve škole > V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. > Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit ji, aby nemohl v konzumaci pokračovat. > Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. > V případě, kdy je žák pod vlivem OPL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. > Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu školy. Především ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy. > V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, či dbát pokynů zaměstnanců školy, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. > Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc. > Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval OPL ve škole i v případě, kdy je žák schopen výuky (dbát pokynů pracovníků školy). > Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. > V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace. > Z konzumace OPL ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Nicméně je nutné rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je nebezpečný pouze sobě, distributor všem. Distribuce je trestným činem, užívání OPL je porušením školního řádu. > Navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za nebezpečné a protiprávní jednání. > V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost OPL (zkouška ze slin), ale pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce, resp. žáka staršího 18 let s orientačním testováním žáka na přítomnost OPL. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem jako je uvedeno od bodu 3. O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka. > Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem OPL, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole.

Distribuce OPL ve škole > Distribuce OPL je v České republice považována za protiprávní jednání. Je proto zakázána a může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není nijak rozhodující. > Přechovávání OPL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák v danou chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže specifikováno buď jako přestupek nebo v případě množství většího než malého jako trestný čin, ale toto množství nemusí mít žádný vliv na kázeňský postih, který je stanovený školním řádem. > Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci OPL, musí o této skutečnosti škola vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR, protože se jedná o podezření ze spáchání trestného činu. > Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě mladší 18 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a orgán sociálně-právní ochrany. > Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, postupují způsobem popsaným níže.

Jak postupovat v případě nálezu OPL A. V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: > Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. > O nálezu ihned uvědomí vedení školy. > Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží látku do obálky, napíší datum, čas a místo nálezu. Obálku přelepí, přelep opatří razítkem školy a svým podpisem a uschovají ji do školního trezoru. > O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky.

B. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: > Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. > O nálezu ihned uvědomí vedení školy. > O nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byla látka nalezena (nebo který látku odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen/na ředitel/ka školy nebo její/jeho zástupce. > O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky a informuje zákonného zástupce žáka. > V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou výše uvedeným postupem, přivolanému lékaři. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady jedů jsou známy protijedy. Další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR.

C. V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou OPL u sebe, postupují takto: > Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto řešení této situace spadá do kompetence Policie ČR. > Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného zástupce žáka. > Žáka izolují od ostatních a do příjezdu Policie ČR je nutné mít ho pod dohledem. U žáka v žádném případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí.

Jak postupovat při nahlášení krádeže žákem * o události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného. * Věc předat orgánům činným v trestním řízení (ohlásit na obvodní oddělení Policie ČR), nebo poučit poškozeného žáka (jeho zákonného zástupce), že má tuto možnost. * V případě, že je znám pachatel, je třeba nahlásit věc orgánu sociálně-právní ochrany (byl-li pachatel mladší 18 let) a současně věc předat orgánům činným v trestním řízení

Program proti šikanování ve škole

Právní východiska – Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, Č.j. 24 246/2008-6 – Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Č. j.: 20 006/2007-51

1. Předmět Tento Program proti šikanování ve škole slouží k vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole, zaměřuje se především na prevenci šikanování a ukazuje postupy řešení šikanování. Je určen všem pedagogickým pracovníkům školy, dále pak nepedagogickým pracovníkům, rodičům a žákům školy. Tento program je nedílnou součástí Primární prevence sociálně patologických jevů ve škole a Minimálního preventivního programu školy.

2. Vymezení základních pojmů Šikanování Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit.

Podoby šikanování jsou: 1. přímá podoba šikany:– fyzické útoky v podobě bití, – vydírání, – loupeže, – poškozování věcí, – slovní útoky v podobě nadávek, – pomluvy, – vyhrožování, – ponižování, – sexuální obtěžování až zneužívání, – kyberšikana prostřednictvím elektronické komunikace (útoky pomocí e-mailů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod.).

2. nepřímá podoba šikany – demonstrativní přehlížení, – ignorování žáka či žáků.

Verbální šikana, přímá a nepřímá – psychická šikana (součástí je i kyberšikana, děje se pomocí ICT technologií).

Fyzická šikana, přímá a nepřímá (patří sem i krádeže a ničení majetku oběti).

Smíšená šikana, kombinace verbální a fyzické šikany (násilné a manipulativní příkazy apod.).

3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků Škola je odpovědná souladu s ustanovením § 29 zákona č. 5651/2004 Sb., školský zákon. Je povinná zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit, a současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování (sociálně patologických jevů). Pedagogický pracovník je odpovědný podle zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů Bude-li znám případ šikanování a pedagogický pracovník nepřijme v tomto ohledu žádné opatření, vystavuje se riziku trestního postihu pro neoznámení, případně nepřekažení trestného činu (§168, 167 trestního zákona).

4. Prevence proti šikanování Základem prevence šikanování a násilí ve škole je Školní vzdělávací program Základní školy Loket, okres Sokolov, 1.9.2007, verze 01, který podporuje pozitivní vzájemné vztahy mezi žáky (a mezi žáky a učiteli) a usiluje o vytváření bezpečného prostředí školy, především kapitola Klíčové kompetence a kapitola Osobnostní a sociální výchova a Výchova demokratického občana.

Systém dalšího vzdělávání školy – vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti problematiky vytváření dobrých vztahů, v podpoře a upevňování zdravých třídních norem žáků jako prevenci šikanování – vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti problematiky šikanování – vzdělávání školního metodika prevence ve specializačním studiu podle § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Zapracování prevence proti šikanování do školního řádu a dodržování školního řádu. Spolupráce se specializovanými institucemi Při předcházení případům šikany spolupracovat s institucemi: – v resortu školství – s pedagogicko-psychologickou poradnou Sokolov, speciálně pedagogickými centry Sokolov a Karlovy Vary, Školní metodik prevence informuje o krizové telefonní lince k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče Krizová telefonní linka k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče: 286 881 059

5. Krizový plán a postupy řešení šikanování Postup pedagogického pracovníka a ředitelky školy

Postup pedagogického pracovníka 1. Informují-li rodiče pedagogického pracovníka o podezření na šikanování, zahájí okamžitě vyšetřování šikany, spolupracuje s metodikem prevence a výchovným poradcem, informuje ředitelku školy. 2. Má-li pedagogický pracovník podezření na šikanování, zahájí okamžitě vyšetřování šikany, spolupracuje s metodikem prevence a výchovným poradcem, informuje ředitelku školy. 3. V případě prokázaných projevů šikany neprodleně informuje ředitelku školy, spolupodílí se na vyšetřování šikany dle pokynů ředitelky školy. 4. Vždy informuje rodiče o výsledcích vyšetřování šikany, a to i v případech, že se podezření neprokáže. 5. Navrhne v pedagogické radě potrestání agresorů.

Postup ředitelky školy 1. Přijme informaci o šikanování (pedagogický pracovník, rodič, žák) 2. Rozhodne, zda škola zvládne řešit šikanu vlastními silami nebo zda škola potřebuje pomoc z venku a je nezbytná její součinnost se specializovanými institucemi a Policií ČR. 3. V případě prokázaných projevů šikany jmenuje pracovníky, kteří se budou podílet na vyšetřování šikany dle jeho pokynů. 4. Zajistí informování dotčených rodičů o vyšetřování šikany nebo sám informuje o výsledcích vyšetřování šikany, které řídí. 5. V případě negativních dopadů šikanování na oběť je nutné zprostředkovat péči pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, speciálně pedagogického centra nebo dalších odborníků – klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů. 6. V mimořádných případech doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v místně příslušném diagnostickém ústavu. 7. V mimořádných případech podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu. 8. Dojde-li k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného činu (provinění) oznámí tuto skutečnost Policii ČR. 9. Oznámí orgánu sociálně právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují bezpečí a zdraví žáka. Pokud žák spáchá trestný čin (provinění), popř. opakovaně páchá přestupky, zahájí spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dítěte bez zbytečného odkladu. 10. Projedná v pedagogické radě potrestání agresorů.

Vyšetřování šikany A. Pro vyšetřování počáteční šikany (se standardní formou): 1. Odhad, o jak závažný problém jde. 2. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi. 3. Nalezení vhodných svědků. 4. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace obětí a agresorů). 5. Zajištění ochrany obětem. 6. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi. 7. Výchovná komise. 8. Rozhovor s rodiči oběti. 9. Práce s celou třídou.

ad 1/ Odhad o jak závažný problém jde V případě, že se rozhodneme pro vlastní zásah, je velmi dobré si stanovit intervenční tým (zpravidla“ ředitelka školy, třídní učitel(ka), školní metodik prevence, výchovný poradce, možný externí pracovník). Než se pustíme do vlastní akce, je dobré mít zajištěno organizační zázemí. Jde např. o uvolnění některých žáků či učitelů z hodin, zvýšený dozor o přestávkách, časový prostor pro třídního učitele a metodika apod. V obecné rovině sdělíme informaci kolegům.

ad 2/ Rozhovor s informátory a oběťmi Hovoříme s těmi, kdo na šikanování upozornili. Mohou to být učitelé, rodiče žáka, spolužáci…. V žádném případě zatím nevyšetřujeme u těch, kteří jsou podezřelými pachateli. Při rozhovoru přijímáme fakta tak jak jsou podána – nezpochybňujeme, nereagujeme obranně, snažíme se být důvěřiví. Výpovědi je třeba zaznamenat dostatečně přesně – např. písemně. Je nutné, aby o rozhovoru s obětí agresoři nevěděli! Přímá konfrontace oběti s agresorem je nepřípustná!

Otázky je možné klást zhruba v takovéto struktuře: – Kdo je oběť? Kolik jich je? Kdo je agresor? Kolik jich je?, Kdo je iniciátor? Co se stalo x děje? Kdy a kde k šikaně dochází? Jakou formou? Jak dlouho a jak často trvá? Proč dotyčnému ubližovali? Jak lze násilí v budoucnu zabránit?

ad 3/ Nalezení vhodných svědků Lze je vytipovat buď ve spolupráci s informátory nebo je možné se obrátit na ty děti ve třídě, které budou pravdivě vypovídat. V počátečních stádiích šikany není obtížné svědky nalézt – navíc jsou zpravidla ochotní vypovídat. Později to může být velký problém, neboť žáci začnou zpravidla přijímat normy agresorů, mají strach apod.. Jde o to, abychom vybrali žáky, kteří s obětí sympatizují, kamarádí s ní nebo ji alespoň neodmítají.

ad 4/ Individuální rozhovor se svědky Většinou stačí, když mluvíme s jednotlivými žáky. Důležité je zorganizovat vše tak, aby o nich ostatní nevěděli. Konfrontaci svědků můžeme využít, vyskytují-li se ve výpovědích závažné nedostatky či protimluvy. Je možné, že si svědek vytváří alibi nebo očerňuje jiné. Opět není přípustná konfrontace svědky a agresory!

ad 5/Ochrana oběti Dítě, které je šikanované, je třeba ochránit do doby než bude vše vyřešeno. To lze např. zvýšením dozorů, organizačním zajištěním volných přechodů, volných hodin na oběd apod. V závažných případech, kdy je třeba dítě uchránit před výraznou agresí, může zůstat i doma.

ad 6/ Rozhovor s agresory Jedná se o poslední krok ve vyšetřování. Je nezbytně nutné být velmi dobře připraveni, jinak jde o ztrátu času. Musíme znát fakta, mít důkazy. Agresoři budou zapírat a lhát, zpochybňovat, vyvracet. Dostávají totiž zprávu, že asi někdo „bonzoval“, což může mít fatální následky. Jednak k pomstě, ale také k zametání stop. Hlavní význam je v zastavení jejich činnosti – chráníme jak oběti, tak i agresory samé před následky svého jednání. Dá se použít několik technik „přitlačení ke zdi“ (metody znejistění – víme toho hodně, přičemž oni neví co.). Výhodná je přítomnost dalšího kolegy, mocenské posazení při rozhovoru. Lze upozornit na to, že každý další náznak šikanování bude trestán přísněji, včetně možné intervence Policie. Dále je možné nabídnout mírnější postup při sankcích v případě jejich spolupráce. Nenecháme se zatáhnout do jejich hry. V podstatě nepotřebujeme jejich doznání. Máme toho tolik, že to bohatě stačí.

ad 7/ Výchovná komise Využíváme zde metody vnějšího nátlaku. Jde o společné setkání pedagogů a žáka – agresora i jeho rodičů a rozhoduje se o výchovných opatřeních. Je užitečné mít připravenou strukturu programu a hodí se zkušenosti se skupinovou dynamikou. Doporučené složení výchovné komise: třídní učitel, výchovný poradce, školní metodik prevence, vedení školy, žák agresor, rodiče žáka. Případně zástupce externí instituce, pokud se podílela – např. pracovník OSPOD, Policie ČR apod. Zhotovujeme písemný zápis.

ad 8/ Rozhovor s rodiči oběti Jde o důležité individuální setkání. Rodiče jsou informováni o zjištěních a závěrech školy, příp. šetření jiné instituce. Je-li třeba, spolupráce s rodiči probíhá již na úrovni informátorů.

ad 9/ Práce s celou třídou Po vyšetření šikany a potrestání viníků je třeba pracovat s celou třídou. Nejlépe v rámci třídnické hodiny je třída seznámena s problémem, včetně výchovných opatření. Šikana je problém trvalý a je třeba k tomu tak přistupovat. Nejlepší prevencí je permanentní budování kamarádských a bezpečných vztahů v celé třídě.

B. Pokročilá šikana s neobvyklou formou – výbuch skupinového násilí vůči oběti, tzv. třídního lynčování, vyžaduje následující postup: 1. Překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti. 2. Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování. 3. Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi. 4. Pokračující pomoc a podpora oběti. 5. Nahlášení policii. 6. Vlastní vyšetřování.

Postup rodičů při podezření na šikanování Postup při podezření na šikanování, o kterém jsou informování, by měl být následující: 1. Rodiče informují o podezření na šikanování třídního učitele popřípadě dalšího pedagogického pracovníka, při jehož hodinách nebo dohledu nad žáky k šikaně dochází. 2. Nejsou-li podezření na projevy šikany bezodkladně a uspokojivě řešeny v pravomoci pedagogických pracovníků včetně metodika prevence či výchovného poradce, obrátí se rodiče s informací na ředitelku školy. 3. V případech prokazatelných projevů šikany se rodiče přímo obrátí s informací na ředitelku školy. 4. Jsou-li rodiče přesvědčeni, že postupuje škola při řešení šikanování nedostatečně, je možné jednat v této záležitosti se zřizovatelem školy, nebo podat stížnost na školu České školní inspekci. Stížnost podaná písemně, osobně nebo v elektronické podobě se přijímá na adrese ČŠI. Stížnost je možné adresovat příslušnému inspektorátu ČŠI, stížnost je možno podat i na ústředí tzn. na adresu: Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5, resp. elektronicky na adresu posta@csicr.cz.

 Školní metodik prevence: Mgr. R. Jarošová

Copyright © 2014-2021 Vítejte na stránkách školy… All rights reserved.
This site is using the MultiBusiness Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com