Zaměstnanci

 

Konzultační hodiny:
Každý vyučující, včetně vedení školy, má své pravidelné konzultační hodiny. Využívají je žáci i rodiče. Mohou tak získávat průběžné informace o prospěchu a chování, prodiskutovat případné problémy. Pokud nevyhovuje nabízený den a čas, je možné se kdykoliv s vyučujícím telefonicky spojit a dohodnout se na jiném čase. Prosíme rodiče, aby svá jednání plánovali na dobu mimo vyučování. S každým vyučujícím si lze domluvit termín, nejlépe předem, telefonicky. Pokud přijdete v době vyučování, nemůžeme Vám vyučujícího zavolat – na přerušení výuky doplácejí vždy především žáci. Také o přestávkách jsou vyučující vytíženi – mají dozory na chodbách, v jídelně, v odborných učebnách, atd.

Omlouvání žáků: Pokud chcete omluvit své dítě pro nemoc nebo jiný důvod nepřítomnosti, stačí nechat vzkaz u paní sekretářky, telefon: 352684034, v Radniční ul.: 352684268.

 

 

 

Copyright © 2014-2021 Vítejte na stránkách školy… All rights reserved.
This site is using the MultiBusiness Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com