EU peníze školám


Škola je příjemcem dotace v rámci projektu

„EU peníze školám“

Základní škola Loket, okres Sokolov se od září 2011 zapojila do projektu EU peníze školám.

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Název projektu: Škola činností

Datum zahájení: 1.9. 2011

Datum ukončení: 28.2. 2014

Cílem našeho projekového záměru je:

· Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT v oblasti českého jazyka, matematiky, fyziky, dějepisu, anglického jazyka, informatiky a v oblasti člověk a jeho svět.

· Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků.

· Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd.

· Rozvoj dalšího vzdělávání učitelů v oblasti cizích jazyků a digitálních technologií.

Díky tomuto projektovému záměru získáme i finanční prostředky na modernizaci a vybavení ICT – např. počítačové učebny, interaktivní tabule… .

Finanční prostředky získané v rámci tohoto projektu významnou měrou přispějí k celkovému zkvalitnění vzdělávacího procesu na naší škole.

Mgr. G. Míková
řed.školy

 

Zde si můžete stáhnout učební šablony DUM vytvořené v rámci projektu EU peníze školám.
Šablony jsou vytvořeny v programech: Word, Power Point, Smart, některé komprimovány, ZIP, RAR.

Šablony dle předmětů:

Matematika 1., 2. a 4. ročník:

Procvičování v rámci projektového dne "Vitamínový podzim"Vidění počtu 5Cvičení z matematiky
Rozklad čísel do 5Geometrické tvarySudoku
Vidění počtu do 10Rozklad čísel do 10Slovní úlohy
Geometrické tvaryMatematické divadélko II.Vyvození čísel 1-5
Matematické divadélko I.Hry s geometrickými tvarySlovní úlohy II.
Činnosti s penězi I.Činnosti s penězi II.Číselná osa
Procvičování sčítání a odčítání do 20Sčítání a odčítání do 20Opakování - geometrická tělesa
Test 1. pololetíSudá a lichá číslaSoučet do 100
Počítání se závorkamiSčítání do 100 bez přechoduOdčítání do 100 bez přechodu
Sčítání a odčítání do 100 bez přechoduZávěrečný kontrolní testNásobky 2
Násobky 3Sčítání do 100 s přechodem přes desítkuSčítání do 100 s přechodem přes desítku
Odčítání do 100 s přechodem přes desítkuNásobky 5Geometrie, body, úsečky
Geometrie, přímkaZaokrouhlování číselPočítání do 100 bez přechodu i s přechodem
Závěrečný testGeometrická tělesaSudá a lichá čísla
Geometrické tvarySlovní úlohy o kolik více, o kolik méněSčítání v oboru do 10000
Sudá a lichá číslaSlovní úlohy kolikrát více, méněNásobení mimo obor násobilky
Velká číslaZaokrouhlování velkých číselSlovní úlohy o kolik více, méně
Násobení 10, 100, 1000Pořadí početních výkonůPočítání se závorkami
Opakování násobení 10, 100, 1000Dělení čísel za nulouObvod čtverce
Obvod obdélníkuOpakování sčítání a odčítáníOdčítání v oboru do 10000

Fyzika 7. – 9. ročník

Práce, energie, teploPráce, energie, teplo, výkonPráce, teplo, jednoduché stroje
Polohová energieVnitřní energieMěření tepla
TeploZákon zachování energieVedení tepla
Šíření teplaHospodaření s teplemPřeměny skupenství
Práce, teplo, tání, tuhnutíPráce, teplo, vypařování, varPráce, teplo, tepelné motory
Práce, teplo, parní strojPráce, teplo, spalovací motoryPráce, teplo, fyzika v kuchyni
Fyzika zemské atmosféryJaderná fyzikaPohyb tělesa
Dráha tělesaRychlost tělesaDoba rovnoměrného pohybu
Síla, vzájemné působení tělesGravitační sílaSkládání sil
TřeníTlakZákon setrvačnosti a síly
Zákon akce a reakcePákaMoment síly
TěžištěHustotaHydrostatický tlak
Spojené nádobyAtmosferický tlakArchimedův zákon
Pascalův zákonElektromagnetická indukceTransformátor
Elektřina v doměElektrostatikaElektrický náboj
Elektrický proudMěření elektrického prouduElektrický proud v obvodu
Elektrické napětíElektrický odporOhmův zákon
Užití ohmova zákonaMěrný elektrický odporZapojení rezistorů
Výsledný elektrický odporElektrický výkonVýpočet příkonu
Elektrická energieVedení proudu v kapalinách a plynechElektřina a magnetizmus

Český jazyk 1., 2. a 4. ročník

Hláska a písmeno MCvičení z ČJ - projekt - Vitamínový podzimHláska a písmeno L
Hláska a písmeno SHláska a písmeno PHláska a písmeno A
Cvičení z ČJ - slabiky s m, MCvičení z ČJ - slabiky s l, LCvičení z ČJ - slabiky s p, P
Cvičení z ČJ - slabiky se s, SCvičení z ČJ - první větyCvičení z ČJ - čtení slov s porozuměním
Cvičení z ČJ - hry se slovy ICvičení z ČJ - hry se slovy IICvičení z ČJ - čtení vět s porozuměním I
Cvičení z ČJ - čtení vět s porozuměním IICvičení z ČJ - dvojhláskyCvičení z ČJ - slabiky dě, tě, ně
Cvičení z ČJ - slabiky bě, pě, vě, měCvičení z ČJ - hry se slabikamiSouhrnná cvičení z ČJ - ú / ů
Souhrnná cvičení z ČJ - význam slovSouhrnnná cvičení z ČJ - závěrečný kontrolní testSouhrnná cvičení z ČJ - abecedné řazení
Souhrnná cvičení z ČJ - tvrdé a měkké hláskySouhrnnná cvičení z ČJ - pololetní testSouhrnná cvičení z ČJ - měkké souhlásky
Souhrnná cvičení z ČJ - tvrdé souhláskySouhrnná cvičení z ČJ - slabikotvorné r, lSouhrnná cvičení z ČJ - samohlásky, dvojhlásky a souhlásky
Souhrnná cvičení z ČJ - slova s dě, tě, něSouhrnná cvičení z ČJ - slova s bě, pě, vě, měSouhrnná cvičení z ČJ - opakování učiva
Souhrnná cvičení z ČJ - opakování slov s dě, tě, ně, bě, pě, vě, měSouhrnná cvičení z ČJ - psaní souhlásek uprostřed a na konci slovSouhrnnná cvičení z ČJ - kontrolní test
Souhrnná cvičení z ČJ - souhrnné opakováníSouhrnná cvičení z ČJ - slovní druhySouhrnnná cvičení z ČJ - závěrečný kontrolní test
Souhrnná cvičení z ČJ - práce s textemProcvičování vyjmenovaných slovNauka o slově
Procvičovací cvičeníOpakovací cvičeníProcvičovací cvičení
Procvičovací cvičeníProcvičovací cvičení podstatných jmenProcvičovací cvičení - Porozumění textu
Procvičovací cvičení - Vzory podstatných jmenProcvičování podstatných jmen - vzoryInteraktivní procvičování sloves
Procvičovací cvičení - Časování slovesProcvičovací cvičení - Práce s textemProcvičovací cvičení - Slovesa
Procvičovací cvičení - Časování slovesProcvičovací cvičení - Práce s textemProcvičovací cvičení - Věta a souvětí
Procvičovací cvičení - Souvětí, větné vzorceProcvičovací cvičení - Shoda přísudku s podmětemProcvičovací cvičení - Přímá řeč

Anglický jazyk 3., 5. a 7. ročník

Seznamování se s AJProcvičování čísel 1-10My classroom
Procvičovací cvičení - introductionČísla 11-20Procvičování čísel 1-10, popis třídy
Moje rodinaProcvičování čísel 20-100Moje rodina
Porozumění textuProcvičování slov - hračkyProcvičovací cvičení - hračky, nábytek
Porozumění textuProcvičování slovní zásoby - důmČásti těla
Části tělaTvorba větDomácí zvířata
Procvičování učiva - 1. pololetíSlovesa to have, to beIntroduction
Free timeKinds of films and booksCan I help you
ShoppingWhen’s your birthday?Birthday party
Birthday partyBirthday partyBirthday party
What did you do, when you were young?Činnosti v čase minulémNaplánované činnosti vyjádřené přítomným průběhovým časem
Minulý čas - procvičováníČinnosti a aktivity v minulostiČinnosti naplánované v budoucnosti
Otázky na činnosti naplánované v budoucnostiŽijeme v EvropěVelká Británie a USA
Kanada a AustrálieSouhrnné opakování k učebnici Way to Win 7Souhrnné opakování k učebnici Way to Win 7
Souhrnné opakování k učebnici Way to Win 7/3Souhrnné opakování k učebnici Way to Win 7/4Souhrnné opakování k učebnici Way to Win 7/5,6
Souhrnné opakování k učebnici Way to Win 7/7Souhrnné opakování k učebnici Way to Win 7/8Slovní zásoba I.
Slovní zásoba II.HolidaysSouhrnné opakování k učebnici Way to Win 9/1
Souhrnné opakování k učebnici Way to Win 9/2Souhrnné opakování k učebnici Way to Win 9/3Souhrnné opakování k učebnici Way to Win 9/4
Souhrnné opakování k učebnici Way to Win 9/5Souhrnné opakování k učebnici Way to Win 9/6Souhrnné opakování - New York
Souhrnná cvičení - slovní zásoba III.Souhrnná cvičení - slovní zásoba IV.Souhrnná cvičení - slovní zásoba V.

Prvouka 1., 2. a 3. ročník

Dopravní prostředky a značkyCvičení z prvouky - podzimCvičení z prvouky - projektový den "Vitamínový podzim"
ZimaJaroLéto
Lidské těloZvířata v ziměNa zahradě
Jarní květinyOpakování - Ve školeOpakování - Na podzim
Opakování - U Vás domaOpakování - V ziměOpakování - Orientace v čase
Opakování na podzimOpakování na podzimOpakování - Člověk ve společnosti
Opakování - V létěZávěrečná opakováníOpakovací test - 1. čtvrtletí
Opakovací test - 1. pololetíČlověk a jeho svět - Česká republikaLidské tělo
Nemoc, úrazLidské tělo - vnitřní orgányOrientace podle hodin
Kalendářní rokČlověk a jeho svět – čtvrtletní kontrolní testPráce a volný čas
Hospodářská zvířataČlověk a jeho svět – Opakovací testČlověk a jeho svět – Opakovací test
Roční obdobíČlověk a jeho svět – Opakovací testSouhrnné opakování
Člověk a jeho svět – Závěrečný test testLesČlověk a jeho svět – Souhrnné opakování
Souhrnné opakováníDny v týdnuDopravní značky
Dopravní značkyDopravní značkyHistorické památky v Lokti
Listnaté stromyListnaté stromyListnaté stromy
Jehličnaté stromyJehličnaté stromyJehličnaté stromy
Roční dobyRoční dobyRoční doby
Jarní rostlinyJarní rostlinyJarní rostliny
Obojživelníci - vývoj žábyObojživelníci - vývoj žábyObojživelníci - vývoj žáby

Informatika 6. ročník

Hardware PCPeriferieMS Word
MS ExcelMS Word - úprava písmaVkládání funkcí v Excel
MS Word - další možnosti písmaProcvičování vkládání funkcí v ExcelMS Word - styly
MS Word - vytváření stylůMS Excel - pohyb mezi sešityMS Excel - vytvoření grafů
Stromová strukturaNelegální stahování, postihyMS Excel - příklad %
Internetová šikanaInternetová šikana 2MS Word - úprava a kopírování
MS Word - kopírování a opravaVznik internetuWWW stránky - základy
Grafické formátyPříklad - vytvoření grafuKoncovky grafických formátů
Test - grafické formátyPráce v Zoner CallistuPráce v Zoner Callistu 2
Práce s textem v Zoner CallistuPráce s textem v Zoner Callistu 2Samostatná práce v Zoner Callistu
Samostatná práce v Zoner Callistu 2Základy práce v Power PointuPříklad práce v Power Pointu
Power Point - barevná schémataPower Point - přechody mezi snímkyPower Point - animace
Power Point - přechody se zvukemPower Point a hudbaSamostatná práce v Power Pointu
Počítačové sítě

Anglický jazyk 4., 6. a 8. ročník

Souhrnné opakování k učebnici Start With Click New 2 - 1. lekceSouhrnné opakování k učebnici Start With Click New 2 - 2. lekceSouhrnné opakování k učebnici Start With Click New 2 - 3. lekce
Souhrnné opakování k učebnici Start With Click New 2 - 4. lekceSouhrnné opakování k učebnici Start With Click New 2 - 5. lekce 1Souhrnné opakování k učebnici Start With Click New 2 - 5. lekce 2
Souhrnné opakování k učebnici Start With Click New 2 - 17. - 19. lekceSouhrnné opakování k učebnici Start With Click New 2 - 20. lekceSouhrnné opakování k učebnici Start With Click New 2 - 21. lekce
Souhrnné opakování k učebnici Start With Click New 2 - 27. lekceSouhrnné opakování k učebnici Way To Win 6 - 1. lekceSouhrnné opakování k učebnici Way To Win 6 - 2. lekce
Souhrnné opakování k učebnici Way To Win 6 - 3. lekceSouhrnné opakování k učebnici Way To Win 6 - 4. lekceSouhrnné opakování k učebnici Way To Win 6 - 5. lekce
Souhrnné opakování k učebnici Way To Win 6 - 6. lekceSouhrnné opakování k učebnici Way To Win 6 - 6. lekce 2Souhrnné opakování k učebnici Way To Win 6 - 7. lekce 1
Souhrnné opakování k učebnici Way To Win 6 - 7. lekce 2Souhrnné opakování k učebnici Way To Win 6 - 9. lekceOpakování a procvičování k učebnici Way To Win 8 - 1. lekce
Opakování a procvičování k učebnici Way To Win 8 - 2. lekceOpakování a procvičování k učebnici Way To Win 8 - 3. lekceOpakování a procvičování k učebnici Way To Win 8 - 4. lekce 1
Opakování a procvičování k učebnici Way To Win 8 - 4. lekce 2Opakování a procvičování k učebnici Way To Win 8 - 5. lekce 1Opakování a procvičování k učebnici Way To Win 8 - 5. lekce 2
Opakování a procvičování k učebnici Way To Win 8a>Opakování a procvičování k učebnici Way To Win 8Opakování a procvičování k učebnici Way To Win 8
Souhrné opakování k učebnici Way To Win 8Souhrné opakování k učebnici Way To Win 8Souhrné opakování k učebnici Way To Win 8 - 7. lekce 1
Souhrné opakování k učebnici Way To Win 8 - 7. lekce 2Souhrné opakování k učebnici Way To Win 8Souhrné opakování k učebnici Way To Win 8
Souhrné opakování k učebnici Way To Win 8Souhrné opakování k učebnici Way To Win 8Souhrné opakování k učebnici Way To Win 8
Souhrné opakování k učebnici Way To Win 8Back to SchoolChristmas Time in Britain
Christmas in AmericaHalloweenThe Beatles
St. Patricś DayAborigines and other AustraliansThe London Eye
The Symbols of LondonEaster in EnglandSan Francisco - Earthquake
Amy´s Photo StorySan Mother´s DayGroundhog Day
It´s America POPULAR SPORTSMadonnaTigers
Keep on runningCanadaTiger Woods

Matematika 6., 7., 8. a 9. ročník

Násobení a dělení des. čísel 10, 100, 1000Násobení a dělení des. čísel 10, 100, 1000Násobení mnohočlenu jednočlenem -1
Násobení mnohočlenu jednočlenem -2Sčítání a odčítání přir. číselSčítání a odčítání přir. čísel
Sčítání a odčítání desetinných číselNásobení desetinného čísla číslem přirozenýmNásobení desetinného čísla číslem desetinným
Dělení deset. čísla číslem deset. beze zb.Dělení deset. čísla číslem deset. se zb.Početní výkony s desetinnými čísly
Příklady se závorkamiZlomky - úvodSčítání a odčítání zlomků
Násobení mnohočlenu mnohočlenemRozklad složeného čísla na součinSoustava lineárních rovnic, sčítací metoda
Soustava lineárních rovnic, dosazovací metodaSoustava lineárních rovnic, kombinační metodaDělitelnost přirozených čísel - dělitel
Dělitelnost přirozených čísel - násobekZnaky dělitelnosti - pěti, desetiZnaky dělitelnosti - dvěma, třemi
Vzorce: druhá mocnina dvojčlenuSouhrnné opakováníLineární rovnice I.
Lineární rovnice II.Znaky dělitelnosti - čtyřmi, devítiSpoleční dělitelé
Společné násobkyLineární rovnice III.Řešení rovnic se zlomkem I.
Lineární funkcePodmínky platnosti lomených výrazůŘešení rovnic se zlomkem II.
Povrch a objem válcePovrch kuželeTřídění trojúhelníků - součet vnitřních úhlů
Výšky trojúhelníkůVálec - základní pojmyTěžnice a těžiště trojúhelníku
Konstrukce rovnoběžníku z trojúhelníkuLichoběžník - úvodThaletova věta
Kružnice opsaná trojúhelníkuObjem, povrch, obsah - interaktivní testObsahy, povrchy, objemy - interaktivní test
Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníkuProcvičování Pythagorovy věty - interaktivní testObsah trojúhelníku
Vzájemná poloha dvou kružnicOsová souměrnostPovrch a objem krychle a kvádru
Povrch a objem krychle a kvádruZobrazení krychle. Tělesové a stěnové úhlopříčky krychlePřenášení úhlu k polopřímce
Konstrukční úlohy - osová souměrnostSlovní úlohy . objem kuželeSlovní úlohy - povrch kužele

Dějepis 6., 7., 8. a 9. ročník

ArcheologieHist. pramenyÚvod do dějin - pojmy
KeltovéStavební prvkySumerové
GladiátořiPravěkŘečtí a římští bohové
Středověká společnostSouhrnná cvičeníProcvičení 6. roč.
Souhrnné opakování - úvodStavby starého římaPamátky Karlovarského kraje - gotika
Památky Karlovarského kraje - románskéPamátky Karlovarského kraje - renesanceEgypt
Přemyslovci 1Přemysl Otakar IRudolf II a majestát
Třicetiletá válkaTřicetiletá válka - pracovní listAnglie v 17. století
Válka v tichomoří1 sv. válka - procvičováníLetopočty
RomantismusRomantismus - procvičováníHistorické pojmy I.
Historické pojmy II.Historické pojmy III.Objevy a vynálezy
Národní obrozeníPřemyslovci II.Lucemburkové I.
Demokracie a totalita 2. pol. 20. stol.Rok 1848 - procvičováníRakousko - Uhersko
Život v Rakousko - UherskuBaroko jako umělecký směrZnáš odpověď? - opakování a rozšíření učiva o barokním umění
Kultura a umění ve 14. - 16. stoletíNejvýznamnější osobnosti umění v 18. stoletíVýznam osobnosti um. 18. st.
Co už víme o um. z obd. klas.Významné osobnosti umění z období romantismuRomantismus
Procvičování - umění období romantismuRenesance jako umělecký směrPravěk - umění a náboženství
Kultura a umění mezi válkamiCo si pamatuješ? - z umění mezi válkamiUmění mezi válkami - pracovní list
Kultura v období 1. svět. válkyKultura mezi světovými válkamiKultura mezi světovými válkami
Románská kulturaCo už víme o románské kultuřeRom. kultura - prac. listy

Přírodopis 6., 7., 8., 9. ročník

Rostlinná buňkaŽivočišná buňkaSrovnání buněk
Vyšší houby - jedlé, nejedléVyšší houby - jedovatéProtokol k laboratorní práci –„Pozorování buňky pokožky cibule kuchyňské
Typy bakteriíKontrolní práce verze A, B pro 1. čtvrtletíHlísti
Zástupci hlístůPtáci otevřené krajinyPtáci břehů tekoucích vod
LišejníkyMořští žahavciKapraďorosty
KroužkovciMěkkýši - plžiMěkkýši - mlži
Měkkýši -hlavonožciKorýšiSoustava pohybová
Krev znamená životOběhová soustava - srdceBuňky, tkáně a orgány lidského těla
Soustava opěrná – pracovní listKostra člověka – pracovní listSoustava pohybová člověka – pracovní list
Soustava oběhová člověka – pracovní listSoustava dýchací člověka – pracovní listSoustava trávicí člověka – pracovní list
Soustava vylučovací člověka – pracovní listSoustava kožní člověka – pracovní listVrásová a kerná pohoří
ZemětřeseníSopečná činnostZvětrávání

Chemie 8. a 9. ročník

Mineralogické třídyChemické sloučeniny- oxidyChemické prvky - nekovy
Obnovitelné zdrojeOrganická chemieOrganické sloučeniny - uhlovodíky
Chemické prvkyUhlovodíkyChemické sloučeniny
Chemické sloučeniny- vodíku, kyslíkuIontové sloučeninyDeriváty uhlovodíků
Halogenové derivátyChemické reakceReaktanty a produkty
Anorganické sloučeniny - úvodNázvosloví halogenidůTvorba vzorců a názvů halogenidů- procvičování
Názvosloví oxidůTvorba vzorců a názvů oxidů- procvičováníDusíkaté deriváty
Zástupci dusíkatých derivátůKyslíkaté deriváty uhlovodíkůKyslíkaté deriváty uhlovodíků: Hydroxyderiváty - Alkoholy
Přírodní látky – organické, anorganickéKyslíkaté deriváty – aldehydy a ketonyKyslíkaté deriváty – karboxylové kyseliny
Soli a estery karboxylových kyselinChemické složení organismůBiogenní prvky
Cukry (sacharidy)Bílkoviny (proteiny)Tuky (lipidy)
Vitamíny, hormony, enzymy – regulační proteinyDrogy a návykové látkyVýstupní test z chemie pro 9. ročník

Copyright © 2014-2021 Vítejte na stránkách školy… All rights reserved.
This site is using the MultiBusiness Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com