Údaje o škole

 • Zřizovatel školy – Město Loket
 • Ředitelka školy – Mgr. Eva Grosmanová
 • Adresa školy – T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket, okres Sokolov
 • Odloučená pracoviště – Radniční ulice – 1.stupeň, školní družina
 • Tel. – 352 684 034
 • Emailová adresa školy – info@zsloket.cz
 • datová schránka: ydimpgp

Základní škola Loket je součástí výchovně vzdělávací soustavy,  je  zapsána do školského rejstříku pod identifikačním číslem 102 428 271. Zřizovatelem školy je město Loket.  Na základě zákona č. 284 / 2002 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství je od
1.1. 2003  Základní škola  právním subjektem, tj. příspěvkovou organizací. Vzdělávání  probíhá podle Školského vzdělávacího programu Základní školy Loket, okres Sokolov, verze 03.

Pojištění žáků:

Žáci školy jsou pojištěni u Pojišťovny České spořitelny pro případ úrazu, ztráty, krádeže, poškození…
O plnění pojistné události si však musí vždy zažádat sami rodiče  prostřednictvím školy.

Poděkování

všem, kteří nám v průběhu let pomáhali a převážně stále ještě pomáhají naplňovat náročné výchovně vzdělávací cíle školy. Zdaleka nemáme na mysli jen finanční sponzorské dary, ale i pomoc materiální, ochotu zapojit se do naší činnosti – vedení zájmových činností pro děti, pomoc při zajišťování nejrůznějších akcí: výletů, exkurzí, besed, vydávání Almanachu, Děti baví Loket, Pálení čarodějnic….

Naše upřímné děkujeme patří níže uvedeným organizacím, jednotlivcům, spolkům, složkám, zřizovateli… Pokud jsme na někoho zapomněli, není to zcela určitě úmyslně!

 • Město Loket
 • Obvodní oddělení Policie ČR Loket
 • Dobrovolní hasiči Loket
 • Frenzelit, s.r.o. Dolní Rychnov – paní Hana Lehká
 • KAVET – paní Vrzalová
 • Fotbalový klub Loket – Michal Kolesnáč, Marián Kolesnáč
 • Leader, Porcelán Loučky, s.r.o.
 • HAAS a CZJZEK, s.r.o., Horní Slavkov
 • Městská knihovna Loket
 • ELPENO Josef Novotný
 • Pan Petr Míč
 • Pan Josef Dudek
 • Paní Markéta Kastlová
 • Paní Jitka Hlavsová
 • AUTO 3000 s.r.o.
 • Služby MaSS Loket s.r.o.
 • TERM CORPORATION, s.r.o. Loket
 • ELESTA Loket s.r.o.
 • Loketské městské lesy, s.r.o.
 • Sokolovská tiskárna, K. H. Máchy, Sokolov
 • Skaut – středisko Jitřenka Loket
 • Ochránci přírody
 • Český červený kříž Cheb – pan Vladimír Pavelek
 • Firma KALI a spol. s.r.o.
 • Pan Vladimír Suchan
 • KV svítidla, Otovice p. F. David
 • Půjčovna sportovních potřeb, Kadaň pan P. Putzer
 • Pan Václav Neudert

Copyright © 2014-2021 Vítejte na stránkách školy… All rights reserved.
This site is using the MultiBusiness Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com