O škole

 • Zřizovatel školy – Město Loket
 • Ředitelka školy – Mgr. Eva Grosmanová
 • Adresa školy – T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket, okres Sokolov
 • Odloučená pracoviště – Radniční ulice – 1.stupeň, školní družina
 • Tel. – 352 684 034
 • Emailová adresa školy – info@zsloket.cz
 • datová schránka: ydimpgp

Základní škola Loket je součástí výchovně vzdělávací soustavy,  je  zapsána do školského rejstříku pod identifikačním číslem 102 428 271. Zřizovatelem školy je město Loket.  Na základě zákona č. 284 / 2002 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství je od
1.1. 2003  Základní škola  právním subjektem, tj. příspěvkovou organizací. Vzdělávání  probíhá podle Školského vzdělávacího programu Základní školy Loket, okres Sokolov, verze 01 (projednán ve  Školské radě 26.6. 2007).

Pojištění žáků

Žáci školy jsou pojištěni u Pojišťovny České spořitelny pro případ úrazu, ztráty, krádeže, poškození…
O plnění pojistné události si však musí vždy zažádat sami rodiče  prostřednictvím školy.

Poděkování

všem, kteří nám v průběhu let pomáhali a převážně stále ještě pomáhají naplňovat náročné výchovně vzdělávací cíle školy. Zdaleka nemáme na mysli jen finanční sponzorské dary, ale i pomoc materiální, ochotu zapojit se do naší činnosti – vedení zájmových činností pro děti, pomoc při zajišťování nejrůznějších akcí: výletů, exkurzí, besed, vydávání Almanachu, Děti baví Loket, Pálení čarodějnic….

Naše upřímné děkujeme patří níže uvedeným organizacím, jednotlivcům, spolkům, složkám, zřizovateli… Pokud jsme na někoho zapomněli, není to zcela určitě úmyslně!

 • Město Loket
 • Obvodní oddělení Policie ČR Loket
 • Dobrovolní hasiči Loket
 • Frenzelit, s.r.o. Dolní Rychnov – paní Hana Lehká
 • KAVET – paní Vrzalová
 • Fotbalový klub Loket – Michal Kolesnáč, Marián Kolesnáč
 • Leader, Porcelán Loučky, s.r.o.
 • HAAS a CZJZEK, s.r.o., Horní Slavkov
 • Městská knihovna Loket
 • ELPENO Josef Novotný
 • Pan Petr Míč
 • Pan Josef Dudek
 • Paní Markéta Kastlová
 • Paní Jitka Hlavsová
 • AUTO 3000 s.r.o.
 • Služby MaSS Loket s.r.o.
 • TERM CORPORATION, s.r.o. Loket
 • ELESTA Loket s.r.o.
 • Loketské městské lesy, s.r.o.
 • Sokolovská tiskárna, K. H. Máchy, Sokolov
 • Skaut – středisko Jitřenka Loket
 • Ochránci přírody
 • Český červený kříž Cheb – pan Vladimír Pavelek
 • Firma KALI a spol. s.r.o.
 • Pan Vladimír Suchan
 • KV svítidla, Otovice p. F. David
 • Půjčovna sportovních potřeb, Kadaň pan P. Putzer
 • Pan Václav Neudert

Copyright © 2014-2019 Vítejte na stránkách školy… All rights reserved.
This site is using the MultiBusiness Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com