Zápis do 1. ročníku 2020/2021

Posted by admin on 4.5.2020 in Aktuality |

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

vzhledem k letošnímu netradičnímu zápisu do 1. ročníku, který probíhal on-line bez osobní přítomnosti dětí ve škole, Vám během tohoto týdne budou doručovány výsledky zápisu Vašich dětí na adresu uvedenou v přihlášce. Výsledky též naleznete během tohoto týdne v sekci Výchovné poradenství pod kódem Vašeho dítěte, který mu byl přidělen na on-line přihlášce.

S pozdravem E. Grosmanová, ředitelka školy

Školní družina – poplatky

Posted by admin on 18.4.2020 in Aktuality |
Vážení rodiče,
vzhledem k situaci s nařízenými vládními opatřeními Vám od března do června 2020 nebudou účtovány poplatky za školní družinu. Již zaplacené poplatky za tyto měsíce Vám budou vráceny v průběhu měsíce června na Váš účet, při platbě v hotovosti peněžní poukázkou, případně po domluvě v sekretariátu školy. Vy, co máte na svých účtech zřízen trvalý příkaz pro platbu, prosím o pozastavení trvalého příkazu do konce tohoto školního roku. 
Děkuji. E. Grosmanová, ředitelka školy

On-line zápis do 1. třídy 2020/2021

Posted by admin on 29.3.2020 in Aktuality |

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Vzhledem k současné situaci bylo MŠMT rozhodnuto, že se letošní zápisy do 1. tříd základních škol skuteční odlišným způsobem než v jiných letech. MŠMT vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

V souladu s mimořádným opatřením MŠMT ČR proběhnou zápisy na naší škole on-line formou. Zákonní zástupci vyplní on-line přihlášku k základnímu vzdělávání/odklad povinné školní docházky v aplikaci „Online zápis do školy“ na www.zsloket.cz, vytisknou, opatří vlastnoručním podpisem a kdykoliv v termínu 1. 4. – 30. 4. 2020 je vrátí do školy poštou, nebo je mohou vhodit osobně do schránek školy vedle vstupních dveří v ulici T. G Masaryka 128.

V případě žádosti o odklad přiloží kopii doporučení pedagogicko-psychologické poradny a kopii doporučení dětského lékaře.

Potvrzení doručení podepsané žádosti/odkladu zašle škola na poskytnutou e-mailovou adresu.

V případě nemožnosti vyplnit přihlášku/odklad on-line, kontaktujte prosím sekretářku školy.

Kontakt: sekretářka školy Markéta Müllerová, tel. 602 259 764.

Děkujeme za pochopení. Těšíme se na osobní setkání s vámi. Mgr. Eva Grosmanová, ředitelka školy

Návod na přihlášení k žákovském e-mailu

Posted by admin on 24.3.2020 in Aktuality |

Návod na přihlášení k žákovskému e-mailu ke stažení zde: návod

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Posted by admin on 21.3.2020 in Aktuality |

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

  1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.
  2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.
(Převzato z webu MŠMT)

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

vzhledem k momentální situaci se mění podmínky zápisu dětí do 1. tříd (viz zpráva MŠMT). Velmi jsme se těšili na osobní setkání s Vámi a Vašimi dětmi, ale to bohužel nebude možné. Bližší informace k zápisu zde naleznete již brzy. Momentálně pořizujeme aplikaci k on-line zápisu budoucích prvňáčků.

Děkujeme za pochopení. Mgr. Eva Grosmanová, ředitelka školy 

Školy v přírodě – 1. a 2. stupeň

Posted by admin on 17.3.2020 in Aktuality |

Vážení rodiče,

z důvodu nařízení vlády ohledně situace kolem koronaviru a vyhlášenému uzavření škol, ruším pobyt žáků 1. stupně na ŠvP v Poustkách a 2. stupně na přírodovědném pobytu v Peci pod Sněžkou. Uhrazené platby Vám budou v plné výši v průběhu měsíce května zaslány na účet. O všem budete včas informováni.

Děkuji za pochopení a další spolupráci v těchto dnech.

S pozdravem Mgr. Eva Grosmanová, ředitelka školy

Copyright © 2014-2020 Vítejte na stránkách školy… All rights reserved.
This site is using the MultiBusiness Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com