Provozní doba sekretariátu školy

Posted by admin on 19.12.2019 in Aktuality |

Dne 20. 12. 2019 bude provozní doba sekretariátu do 11:30 hodin. V době vánočních prázdnin od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020 bude sekretariát uzavřen.

Moje olympiáda dětí a mládeže 2020

Posted by admin on 18.12.2019 in Aktuality |

Naši pedagogové Veronika Zikulová, Šárka Flesarová a Jaroslav Chochola se s žáky zúčastnili soutěže v rámci dětských zimních olympijských her. Zúčastnění učitelé získali malou odměnu od KOH-I-NOORu pro další výtvarné práce a poděkování za účast formou dopisu od hejtmanky Karlovarského kraje. Děkujeme těmto učitelům a jejich žákům za pěknou reprezentaci naší školy. 

Beseda – 7. ročníky

Posted by admin on 17.12.2019 in Primární prevence |

V pátek 13. 12. 2019 se na ZŠ v Lokti konaly dvě osvětové besedy pro obě třídy 7. ročníku na téma „Alkohol“. Eliška Sluková ze společnosti Sananim s dětmi hovořila o negativním vlivu alkoholu na lidský organismus. Děti téma zaujalo a obě třídy se zapojily do poměrně obsáhlé, otevřené, ale především zajímavé diskuze. Výstupem z osvětové přednášky bude dodatečné vyplnění dotazníku na www.pobavmeseoalkoholu.cz/dotaznik.

Bowling – 1. stupeň

Posted by admin on 12.12.2019 in Aktuality, Sportovní dění |

Sportovní liga  –  BOWLING

Ve středu 11. 12. 2019 vyjelo 5 žáků ze 4.A na BOWLING do Královského Poříčí. Někteří zkoušeli bowling poprvé, ale u většiny dětí bylo vidět, že ho hrají pravidelně. Nikola Mackurová, Albín Očkay, Matyáš Pelc, Jakub Riedl a Lucas Velez skončili letos na 10. místě, příští rok se zlepšíme!

Beseda v MK Loket – 2. třída

Posted by admin on 12.12.2019 in Aktuality |

Beseda v knihovně

Ve středu 11. prosince 2019 navštívili žáci 2. třídy knihovnu, kde se setkali se známým spisovatelem a ilustrátorem Radkem Malým. Bylo to velmi poetické dopoledne. Všichni si besedování, povídání, čtení a hádání hádanek moc užili. Děkujeme.

Čertí škola – 1. stupeň

Posted by admin on 9.12.2019 in Aktuality, Projektové dny |

Ve čtvrtek 5. 12. 2019 se celá základní škola v Radniční proměnila. Ráno místo dětí chodili do školy čertíci, čertice, andělé a zavítalo i pár Mikulášů. Ptáte se, jak je to možné? Ten den se totiž obyčejná loketská škola proměnila ve školu ČERTÍ! Všichni si den v Čertí škole moc užili, pilně se učili a pracovali. A to i přesto, že se o čertech říká, že jsou líní. Každé peklo se prezentovalo na Velkém čertím srocení. Peklo 1. A umělo nádhernou básničku. Peklo 1. B zazpívalo čertí písničku s počítáním. Peklo 2 ukázalo, že rozumí pojmům nadřazená a podřazená slova. Peklo 3 zarecitovalo čertí báseň. Peklo 4. A předneslo báseň i s dramatizací a peklo 4. B vtipně odpovídalo na otázky své LuciferkyNaši nestarší, peklo 5, tvořili vlastní tvorbu. Někteří z nich se dají asi na literární dráhu…

Chtěla bych všem moc poděkovat za přípravu, účast a maximální nasazení a šíření veselé čertí nálady. E. Herdová

Copyright © 2014-2020 Vítejte na stránkách školy… All rights reserved.
This site is using the MultiBusiness Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com