Prevence kriminality – „Sešit plný průšvihů“ – 7. třída

Posted by admin on 16.6.2019 in Aktuality, Primární prevence |

Prevence kriminality – „Sešit plný průšvihů

Dne 14. 6. 2019 u 7. ročníku v rámci prevence kriminality proběhla poslední část projektu – „Sešit plný průšvihů“ ve spolupráci s PČR nprap. Mgr. Soňou Podlahovou z oddělení tisku a prevence. Tento projekt byl zaměřený na rizikové chování (protiprávní jednání) a proč je toto chování (jednání) rizikové pro společnost. Žáci pracovali se čtyřmi kreslenými příběhy, které vycházejí ze skutečných případů, avšak nejsou zcela přesnou rekonstrukcí událostí – Gang, Model, Past a poslední příběh Zbraň. Nejprve si žáci zopakovali postupy v předchozích příbězích. V posledním příběhu Zbraň žáci hledali chyby, kterých se dopustily osoby v příběhu. V tomto příběhu žáci odpovídali na otázky: Jakého protiprávního jednání se dopustily osoby z příběhu Zbraň? Jaký je správný postup při nálezu střelné zbraně nebo jiné podezřelé věci? Jaké jsou zásady bezpečného zacházení se střelnou zbraní? Který kriminalistický sbor se zabývá střelnými zbraněmi a účinky střelby? Proč se cigarety a alkohol nesmí podávat osobám mladším 18 let? Správné odpovědi nalézali žáci s pomocí preventistky. Při práci byli velmi aktivní a mnoho si toho pamatovali i z předchozích příběhů.

Školní výlet 6.A

Posted by admin on 15.6.2019 in Aktuality |

V letošním roce  se žáci 6.A s paní učitelkou M. Frantovou rozjeli obdivovat krásy Krušných hor. Cílem jejich výletu byla obec Abertamy. První den jsme se po ubytování  vydali na výšlap na horu Plešivec (1027  m.n.m.), zde většina žáků zdolávala lanový park. Poté jsme šli zpět do Abertam, kde jsme obědvali ve výborné restauraci  Farma Abertamy. Prohlédli jsme si centrum Abertam a odpoledne jsme si užili pěkného počasí. Večer někteří žáci připravovali palačinky a společný večer v chatě byl moc fajn. Po náročném dni plném zážitků všichni spali jako dudci. Druhý den ráno jsme se společně nasnídali  a dopoledne jsme se vrátili domů. Byl to moc pěkný výlet a velké díky patří i doprovodu – panu učiteli Sedláčkovi a paní Šťastné. 

Školní výlet – 3.A a 3.B

Posted by admin on 14.6.2019 in Aktuality |

Školní výlet 3.A a 3.B

Ve čtvrtek 13. 6. 2019 vyrazili na výlet třeťáci. Namířili jsme si to do Karlových Varů do Hvězdárny, protože jsme se v prvouce učili o planetách, chtěli jsme tady své znalosti předvést. Program byl velice zajímavý a odjížděli jsme odtud s plnými hlavami nových informací rovnou na rozhlednu Dianu.

Na Dianě na nás kromě rozhledny čekal i ochočený páv, který se nám předvedl v plné kráse. Doplnili jsme si tady zásoby jídla a pití a vyrazili jsme krásnou lesní cestou na Linhart.

Na Linhartu jsme si vyzkoušeli naši obratnost a odvahu v lanovém centru a na stezce v korunách stromů.

Výlet jsme si užili, děkujeme manželům Riedlovým za poskytnutí luxusního autobusu a těšíme se na příští výlet!

Školní výlet 4. a 8. třída

Posted by admin on 14.6.2019 in Aktuality |

Školní výlet 4. a 8. třída

V pondělí 10. června se čtvrtá a osmá třída vydala vlakem na výlet do města Ostrov, které leží na úpatí Krušných hor mezi dvěma západočeskými lázeňskými městy – Karlovými Vary a Jáchymovem. Žáci si prohlédli historické jádro, které bylo vyhlášeno v roce 1992 městskou památkovou zónou – komplex několika budov zvaných Šlikovský zámek, letohrádek, zámecké zahrady, klášterní areál. V zámku se nachází výstavní sály – Ostrovsko a hornictví, které měly děti možnost navštívit. Expozice prezentovala historii rudného hornictví v Krušných horách a každodenní život horníků od 15. – 20. století. Druhá část se nacházela v podkroví. Tato výstava byla věnována šlechtickému rodu Šliků (též Schliků). Během prohlídky děti odpovídaly na otázky k tématu, které zadávala průvodkyně. Za každou správnou odpověď byly děti odměněni. Součástí klášterního areálu je vystavěné Ekocentrum s několika chovanými druhy zvířat – například: gekoni, hadi, pavouci, exotičtí i draví ptáci, skunk, krokodýl, ovce, drůbež, liška, relaxační zahrada – letní jezírko pro želvy, výběh pro morčata. Některé druhy zvířat si žáci mohli vzít i do ruky a nakrmit. Prohlídka v Ekocentru byla velmi pěkná. Děti si mohly vzít do ruky některá zvířata. Počasí na tento den se moc vydařilo.

Gynekologická přednáška – 9. třída

Posted by admin on 14.6.2019 in Aktuality, Primární prevence |

Dne 6. června 2019 navštívila 9. třídu MUDr. Kateřina Bauerová – gynekoložka, která v rámci prevence měla připravenou velmi zajímavou besedu.

Program: 

– orgány mužské a ženské pohlavní soustavy,

– možnosti antikoncepce (postinor, prášky, tělíska, kastrace),

– ochrana před pohlavně přenosnými chorobami (kondom, pesar),

– pohlavně přenosné choroby,

– pravidelná návštěva gynekologa a urologa

Beseda proběhla formou diskuze, ukázkou různých forem antikoncepce a prohlížení autentických obrázků pořízených na gynekologii a urologii. Žáci se zájmem poslouchali a vyptávali se na mnoho pro ně nejasných otázek. Zaujali je především obrázky k danému tématu, které pro ně byly připraveny v rámci besedy. Moc děkujeme paní doktorce za spolupráci, ochotu a vstřícnost.

 

Peer program – 5. třída

Posted by admin on 14.6.2019 in Aktuality, Primární prevence |

Peer aktivisté 4. června 2019 realizovali poslední modul pro 5. třídu v rámci primární prevence. Při přípravě jim pomáhala koordinátorka – primární preventistka R. Jarošová. Zaměřili se na tato témata: Jak se jevím sám sobě a jak druhým – osobní erb, profil a motto třídy, důležitá telefonní čísla, reklama – povídání o reklamě, jak na nás působí, co sleduje a jak nás ovlivňuje, kde je napsané na reklamě varování, jakou velikostí jsou varování vytištěna, co tato varování říkají apod., návody nácviku základních asertivních technik odmítnutí nabízené drogy, cigarety, alkoholu apod. (dvanáct způsobů, jak říci NE). Žáci také obdrželi drobné dárečky. Velmi pěkně pracovali a v jednotlivých modulech velmi zajímavě odpovídali.

Pro 5. ročník si tento modul připravili – Aneta Beranová, Káťa Konečná, Terka Bílá, Andy Lehká, Míša Bejlková, Šimon Stark, Robin Stark, Štěpánka Šustrová, Terka Šťastná a kapitánka peer aktivistů Dája.

Všem patří velké poděkování za přípravu a prezentaci.

Copyright © 2014-2019 Vítejte na stránkách školy… All rights reserved.
This site is using the MultiBusiness Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com