Základní infromace

Vedoucí jídelny
Jana Hamplová

Adresa jídelny
T. G. Masaryka 18/62,
357 33 Loket, okres Sokolov

Emailová adresa

jidelna@zsloket.cz

AKTUALITY:

Od ledna 2023 dochází ke změně v přihlašování stravy. Přihlášení stravy na aktuální den bude dva dny předem do 14.00 hod. Odhlášení zůstává do 8.00 hod. dne odhlášení, na www.strava.cz (okýnka u odhlášené stravy zůstanou nevyplněna) nebo mailem, telefonicky, sms, Whats-app-em nebo osobně ve školní jídelně. V sobotu, v neděli a ve státní svátky terminál neobjednává. Přesnídávky budeme i nadále připravovat, objednávky jako u oběda.

VZOR:   v PONDĚLÍ objednávka na STŘEDU, v ÚTERÝ na ČTVRTEK, ve STŘEDU na PÁTEK, ve ČTVRTEK na PONDĚLÍ, v PÁTEK na ÚTERÝ. 

Strávníci, kteří budou mít na kontě nulu, nedostanou oběd, děti dostanou polévku. Ranní přihlašování stravy na týž den, není možné. V době nemoci má strávník nárok na stravu první den nemoci do jídlonosiče, další dny si musí stravu odhlásit. Přihlášení a navolení stravy neprobíhá automaticky po zaplacení, po domluvě přihlásím strávníka a navolím oběd č.1. Pokud se strávník neozve, má peníze na kontě, ale nemá přihlášeno, musí si stravu přihlásit a navolit sám.

Stravné se hradí bankovním převodem nebo v hotovosti ve školní jídelně 15.každého měsíce na nový měsíc. Přeplatky za stravné se vrací o letních prázdninách. Nelze platit kartou.

Výdej stravy do jídlonosičů od 11.00 hod. do 11.30 hod. Do krabiček a jiných nádob se strava NEVYDÁ. Cizí strávníci, přímá strava od 11.00 hod. do 12.00 hod. v jídelně. 

Jana Hamplová, ved. školní jídelny


Od 1. 9. 2022 dochází k navýšení ceny obědů s ohledem na růst cen potravin a energií.
 
Nový ceník:
I.kat. 6-10let – 34,-Kč, II.kat. 11-14let – 36,-Kč, III.kat. 15 – více 39,-Kč, dospělí strávníci 85,-Kč

Stručně základní informace:

Všichni strávníci musí mít přihlášku ke stravování ve školní jídelně. Přihláška ke stažení ZDE

Každý strávník musí mít čip pro výdej stravy. Čip zakoupíte u vedoucí ŠJ za cenu 122 Kč.

Možnost výběru ze dvou hlavních jídel. 

Objednání stravy on-line (ZDE). Zpočátku Vám rádi s objednáním pomůžeme, takže lze oběd objednat také osobně u vedoucí ŠJ, telefonicky či e-mailem.

Odhlášení a přihlášení stravy den předem do 14.00 hodin a to on-line, telefonicky, e-mailem či osobně ve školní jídelně. Objednávky o víkendu se na pondělí nezobrazí, nutné v pátek do 14.00 hodin.

Platba za stravné:

a) převodem na účet ŠJ:

50016 – 862 696 339/0800

Variabilní symbol = evidenční číslo strávníka podle přihlášky do systému

b) hotovostně v kanceláři vedoucí ŠJ

Výdej obědů:

a) do jídlonosičů   11.00 h. – 11.30 h.

b) cizí strávníci, konzumace ve školní jídelně 11.00 h. – 11.30 h.

c) děti      11.30 h. – 14.00 h.

Jídlonosiče je nutné dopravit do ŠJ den předem v době 11.00 h. – 11.30 h. nebo do 8.00 h. v den objednané stravy.

Cena stravy:

I.kategorie   6-10 let, 34,- Kč

II.kategorie  11-14 let, 36,- Kč

III.kategorie  15 a více let, 39,- kč

Cizí strávníci v jídelně 85,- Kč, odběr do jídlonosičů 85,- Kč

Svačiny pro žáky:

Svačiny se budou vyrábět i kompletovat v kuchyni školní jídelny a přepravovat do školy na „velkou“ přestávku na 9.40 hodin.

Cena jedné svačiny je 30 Kč na strávníka bez omezení kategorií. Objednání svačiny probíhá jako u obědů, a to přes aplikaci  www.strava.cz. Pravidla objednání jsou totožná s obědy.

Pro odebírání svačin není podmínkou odebírání obědů. Nejste-li strávník ve školní jídelně, je nutné vyplnit přihlášku ke stravování.

Bližší informace ve školní jídelně nebo na telefonním čísle vedoucí školní jídelny +420 733 747 666.

Skip to content