Peer program ve 3. třídě

Posted by admin on 31.1.2020 in Aktuality, Primární prevence |

PEER PROGRAM VE 3. TŘÍDĚ

Ve středu 29. ledna 2020 navštívili Peer aktivisté 3. třídu a realizovali další modul v rámci primární prevence Peer programu. Při přípravě jim pomáhala koordinátorka – metodik prevence Mgr. R. Jarošová. Peeři se tentokrát zaměřili na tato témata: Čeho bych se měl vyvarovat a zůstat v bezpečí, důležitá telefonní čísla, jak se zachovat v různých situacích, jak chránit sám sebe, odhad člověka na první pohled (počátek výcviku sociálních dovedností). Znát nebezpečné věci, místa a lidi. Znát důležitá telefonní čísla. Děti by měly rozlišovat mezi riziky, které si mohou způsobit samy a riziky zapříčiněnými jinými lidmi. V tomto modulu bylo důležité zaměřit se také na to, jak vypadají dětské strategie, zda jsou pozitivní nebo negativní. Dětem bylo také zdůrazňováno, jak je důležité mluvit o svých pocitech, úzkostech a sdílení těchto věcí. Je důležité ujistit děti, že se jim nebude nikdo smát nebo jim nevěřit, pokud budou v nesnázích. Důležité bylo hledat slova k popsání jejich pocitů. Jak se děti cítily si mohly vyzkoušet pomocí pantomimy.

Copyright © 2014-2020 Vítejte na stránkách školy… All rights reserved.
This site is using the MultiBusiness Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com