Tvořivá škola

Vzdělávací středisko činnostního učení TŠ

Od roku 2005 je ZŠ Loket vzdělávacím střediskem. Ve spolupráci s TŠ zde bylo již proškoleno na 600 pedagogických pracovníků z celého karlovarského kraje. Lektoři Tvořivé školy jsou Helena Škopková, Mgr. Lucie Procházková a Mgr. Eva Herdová.

Každý rok probíhají Letní školy TŠ  ve Velehradě, v Liberci, v Písku a v Olomouci.

Začátky reformy školství u nás na škole

  • od roku 1997 program Začít spolu
  • od roku 2001 program Tvořivá škola a prvky programu Začít spolu
  • od roku 2003 se škola přihlašuje do sítě Tvořivých škol a stává se jedním z partnerů spolupracujících na realizaci projektu Modelový školní vzdělávací program Tvořivá škola
  • postupně od roku 2000 škola vysílá své pedagogické pracovníky na vzdělávací akce Tvořivé školy, pořádá ukázkové hodiny činnostního učení a začíná používat učebnice, pracovní sešity a pomůcky vytvořené pro činnostní učení
  • spolupracuje s lektory jiných škol ( Chodov, Horní Slavkov, jazyková škola Sokolov)
  • seznamuje rodiče s programem a s metodami na základě konkrétních činností, např. na třídních schůzkách, formou ukázkových hodin pro rodiče, návštěv ve výuce
  • od roku 2005 se stává Vzdělávacím střediskem činnostního učení (Proškoleno více jak 90 pedagogických pracovníků z Karlovarského kraje.)
  • na jaře roku 2007 byla naše škola vybrána do projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, v rámci projektu jsou pořádány bezplatné kurzy činnostního učení pro učitele 1. a 2. stupně z matematiky po celé republice
  •  více informací o programu Tvořivá škola naleznete na stránkách www.tvorivaskola.cz
Skip to content