EU peníze školám

Škola je příjemcem dotace v rámci projektu

„EU peníze školám“

Základní škola Loket, okres Sokolov se od září 2011 zapojila do projektu EU peníze školám.

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Název projektu: Škola činností

Datum zahájení: 1.9. 2011

Datum ukončení: 28.2. 2014

Cílem našeho projekového záměru je:

  • Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT v oblasti českého jazyka, matematiky, fyziky, dějepisu, anglického jazyka, informatiky a v oblasti člověk a jeho svět.
  • Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků.
  • Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd.
  • Rozvoj dalšího vzdělávání učitelů v oblasti cizích jazyků a digitálních technologií.

Díky tomuto projektovému záměru získáme i finanční prostředky na modernizaci a vybavení ICT – např. počítačové učebny, interaktivní tabule… .

Finanční prostředky získané v rámci tohoto projektu významnou měrou přispějí k celkovému zkvalitnění vzdělávacího procesu na naší škole.

Mgr. G. Míková
řed.školy

Zde si můžete stáhnout učební šablony DUM vytvořené v rámci projektu EU peníze školám.
Šablony jsou vytvořeny v programech: Word, Power Point, Smart, některé komprimovány, ZIP, RAR.

Šablony dle předmětů:

Matematika 1., 2. a 4. ročník:

Procvičování v rámci projektového dne "Vitamínový podzim" Vidění počtu 5 Cvičení z matematiky
Rozklad čísel do 5 Geometrické tvary Sudoku
Vidění počtu do 10 Rozklad čísel do 10 Slovní úlohy
Geometrické tvary Matematické divadélko II. Vyvození čísel 1-5
Matematické divadélko I. Hry s geometrickými tvary Slovní úlohy II.
Činnosti s penězi I. Činnosti s penězi II. Číselná osa
Procvičování sčítání a odčítání do 20 Sčítání a odčítání do 20 Opakování - geometrická tělesa
Test 1. pololetí Sudá a lichá čísla Součet do 100
Počítání se závorkami Sčítání do 100 bez přechodu Odčítání do 100 bez přechodu
Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu Závěrečný kontrolní test Násobky 2
Násobky 3 Sčítání do 100 s přechodem přes desítku Sčítání do 100 s přechodem přes desítku
Odčítání do 100 s přechodem přes desítku Násobky 5 Geometrie, body, úsečky
Geometrie, přímka Zaokrouhlování čísel Počítání do 100 bez přechodu i s přechodem
Závěrečný test Geometrická tělesa Sudá a lichá čísla
Geometrické tvary Slovní úlohy o kolik více, o kolik méně Sčítání v oboru do 10000
Sudá a lichá čísla Slovní úlohy kolikrát více, méně Násobení mimo obor násobilky
Velká čísla Zaokrouhlování velkých čísel Slovní úlohy o kolik více, méně
Násobení 10, 100, 1000 Pořadí početních výkonů Počítání se závorkami
Opakování násobení 10, 100, 1000 Dělení čísel za nulou Obvod čtverce
Obvod obdélníku Opakování sčítání a odčítání Odčítání v oboru do 10000

Fyzika 7. – 9. ročník

Český jazyk 1., 2. a 4. ročník

Anglický jazyk 3., 5. a 7. ročník

Prvouka 1., 2. a 3. ročník

Informatika 6. ročník

Anglický jazyk 4., 6. a 8. ročník

Matematika 6., 7., 8. a 9. ročník

Dějepis 6., 7., 8. a 9. ročník

Přírodopis 6., 7., 8., 9. ročník

Chemie 8. a 9. ročník

Skip to content