Rozvoj rekreační funkce lesa Třešňovka, Loket

Plakát ke stažení zde: PLAKÁT

Pozvánka ke stažení zde: POZVÁNKA

Projekt: Rozvoj rekreační funkce lesa Třešňovka, Loket

Město Loket realizuje projekt „Rozvoj rekreační funkce lesa Třešňovka, Loket“, jehož cílem je rozvoj rekreačních funkcí lesa v lokalitě zvané Třešňovka navazující na zastavěné území města Loket formou interaktivní naučné a relaxační stezky využívající prvky landartu a posilující místní identitu. Realizace projektu bude mít pozitivní vliv na posílení environmentálních a neproduktivních funkcí lesa prostřednictvím činností využívajících jeho společenského potenciálu.

Projekt byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 iniciativy LEADER (CLLD) administrované prostřednictvím MAS Sokolovsko o.p.s.

Skip to content