Třídní schůzky

Schůzka pro vycházející žáky a jejich rodiče se zástupci středních škol

  • 1. 12. v 16:00 hodin v učebně jazyků na budově TGM


Třídní schůzky listopad 2022

  • 1. stupeň ve čtvrtek 24. 11. 2022 v 16,00 hodin
  • 2. stupeň ve čtvrtek 24. 11. 2022 v 17,00 – 17, 30 hodin s třídními učiteli. Od 17,30 do 18,30 hodin konzultace s vyučujícími jednotlivých předmětů
  • pro rodiče ukrajinských žáků 24. 11. 2022 v 18:00 hodin v učebně jazyků na budově TGM


Informační třídní schůzky září 2022

  • 1. ročník 8. 9. 2022 v 16:00 hodin
  • 4.A 13. 9. 2022 v 16:00 hodin
  • 2. ročník až 9. ročník 15. 9. 2022 v 16:00 hodin

Třídní schůzky květen 2022

  • 1. stupeň ve čtvrtek 5. 5. 2022 v 16,00 hodin
  • 2. stupeň ve čtvrtek 5. 5. 2022 v 17,00 – 17, 30 hodin s třídními učiteli. Od 17,30 do 18,30 hodin konzultace s vyučujícími jednotlivých předmětů.
Skip to content