Šablony III

Plakáty ke stažení zde: 

PLAKÁT 1

PLAKÁT 2

Příjemce dotace:
Základní škola Loket, okres Sokolov

Název projektu:
Šablony III ZŠ Loket
Registrační číslo projektu:
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022426

Období realizace:
1. 9. 2021 – 30. 6. 2023

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV
prostřednictvím výzvy 02_20_080 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování
– Šablony III pro MŠ a ZŠ.

Z finančních prostředků v celkové výši 539 000,- Kč hradíme tyto aktivity:
Využití ICT ve vzdělávání
Kluby pro žáky ZŠ
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Projektový den ve škole
Tandem
Kariérový poradce

 

Skip to content