Družina

   Adresa školní družiny

   budova ZŠ v ulici Radniční 314, 357 33 Loket

Vedoucí vychovatelka
Marie Naporowská
(II. oddělení)

Vychovatelka
Eliška Krohová
(III. oddělení)

Vychovatelka
Jana Dubajová
(I. oddělení)

Provoz školní družiny

Ranní družina:

pondělí – pátek: od 6:00 do 7:30 hodin

Odpolední družina:

pondělí – čtvrtek: od 11:40 do 16:30 hodin
pátek: od 11:40 do 16:00 hodin

Příspěvek na školní družinu činí 150,- Kč na jeden měsíc a jednoho žáka. Poplatek se platí buď pololetně nebo celoročně na účet školní družiny.

Základní informace

Školní družina je umístěna v budově ZŠ v Radniční ulici, kde má k dispozici 3 kmenové třídy. Ve třídách je prostor pro odpočinek i stoly pro práci při zájmových činnostech. Děti mohou také využívat počítač, který je součástí každého oddělení.

Do školní družiny dochází žáci prvního stupně naší školy, přednostně jsou zapsáni žáci z 1. – 3. tříd, volná místa jsou poté nabídnuta starším dětem ze 4. – 5. tříd.

Školní družina je zařízení pro výchovu mimo vyučování. Ve školní družině se uskutečňují činnosti zájmové (pracovní, výtvarná, hudební, dopravní, tělesná, společenská a přírodovědná), odpočinkové aktivity a také příprava na vyučování, která probíhá nenásilnou a zábavnou formou (kvízy, soutěže, rébusy, hádanky, křížovky apod.). Jednotlivé činnosti na sebe vhodně navazují. S dětmi dále pořádáme vánoční besídku, maškarní rej, Den dětí, sportovní odpoledne a jiné akce.

Skip to content