Inženýr Junior 9. ročník (2021/2022)

V rámci projektu se vybraní žáci letošních devátých tříd zúčastnili praktických seminářů v odborných učebnách SPŠ Ostrov, kde se v rámci činnosti seznámili s programováním CNC strojů a micro:bitů, s elektrickými obvody, s robotikou, s autotronikou a s prací na 3D tiskárně.

Žáci si odnesli domů kromě zkušeností a zážitků také své výtvory a diplom s pamětní medailí. Nezapomeňte navštívit naši galerii, kde získáte lepší představu o zážitcích našich žáků.

V tomto školním roce se tedy naše škola může pochlubit prvními “INŽENÝRY” a „BAKALÁŘI“. V druhém pololetí dostanou tuto možnost také vybraní žáci osmého ročníku.

O projektu Inženýr junior:

Cílem projektu je zlepšit znalosti žáků ze ZŠ v oblasti polytechnického vzdělávání a tím i zvýšit zájem žáků o toto vzdělávání.

Aktivity jsou zaměřeny na zvýšení a prohloubení zájmu žáků o techniku a technické vzdělávání. Žáci získávají představu o možném následném vzdělávání, získávají zkušenosti pomocí praktických činností zaměřených na techniku. Dostávají také představu o možné následné praxi.

Kurz Inženýr Junior vede žáky k využití informačních technologií a praktických dovedností v mnoha technických oborech, ale také k potřebné pečlivosti, zručnosti, představivosti, algoritmizaci i programování.

Skip to content