Základní údaje

Zřizovatel školy
Město Loket

Ředitelka školy
Mgr. Eva Grosmanová

Adresa školy
T. G. Masaryka 128,
357 33 Loket, okres Sokolov

Odloučené pracoviště
Radniční ulice – 1.stupeň, školní družina

Školní jídelna
T. G. Masaryka 18/62,
357 33 Loket, okres Sokolov

Telefon
352 684 034

Emailová adresa
info@zsloket.cz

Datová schránka
ydimpgp

Základní škola Loket je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zapsána do školského rejstříku pod identifikačním číslem 102 428 271. Zřizovatelem školy je město Loket. Na základě zákona č. 284 / 2002 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství je od 1. 1. 2003 Základní škola právním subjektem, tj. příspěvkovou organizací. Vzdělávání probíhá podle Školského vzdělávacího programu Základní školy Loket, okres Sokolov, verze 03.

Vítáme Vás na stránkách ZŠ Loket!

Naše škola se zaměřuje na všeobecné vzdělávání žáků od 1. do 9. ročníku. Škola disponuje dvěma
budovami. V první budově (v Radniční ulici 314) se nacházejí učebny 1.- 3. ročníku a školní družina.
V druhé budově (v ulici T. G. Masaryka 128) jsou umístěny kanceláře vedení školy, sekretariát ,
učebny pro žáky 4.- 9. ročníku a odborné učebny.
Informace o výuce a vzdělávání na naší škole:
a) Spolupracujeme s Tvořivou školou, z.s. Do výuky začleňujeme program tzv. činnostního
učení, které rozvíjí tvořivost, logické myšlení i emoční inteligenci dětí.
b) Účastníme se sportovních a předmětových soutěží.
c) Zapojujeme se do projektů MŠMT a ESF – např. program Šablony II. – čtenářský klub,
klub zábavné logiky a deskových her, komunikace v cizím jazyce
d) Realizujeme školní projektové dny (Den Evropy, Den Země, Čertí škola aj.)
e) Připravujeme naše žáky na přijímací zkoušky na střední školy.
f) Organizujeme školu v přírodě (pro žáky 1.- 5. ročníku).
g) Připravujeme kulturní akce ve spolupráci s městem Loket a dalšími subjekty. Např. Pálení
čarodějnic, Děti baví Loket, Zpívání v kostele (adventní hudební vystoupení žáků v kostele
sv. Václava)
h) Spolupracujeme s Městskou knihovnou v Lokti – besedy, knihovnické lekce a projekty –
Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, Recitační soutěž, Nekoktám, čtu
i) Průběžně modernizujeme učebny.
j) Pracovní činnosti můžeme realizovat ve školní kuchyňce, dílnách, na školní zahradě.
k) Plánujeme výstavbu venkovní učebny.
Vaše děti mohou navštěvovat:
1) Zájmové kroužky 
2) Školní družinu (pro žáky 1.-5. tříd)
3) Školní jídelnu s výběrem ze dvou jídel

Pojištění žáků

Žáci školy jsou pojištěni u Pojišťovny České spořitelny pro případ úrazu, ztráty, krádeže, poškození…
O plnění pojistné události si však musí vždy zažádat sami rodiče  prostřednictvím školy.

Skip to content