Třídní schůzky – duben 2023

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás pozvat na třídní schůzky a konzultace, které se uskuteční v kmenových učebnách naší školy:
  • 1. stupeň ve čtvrtek 20. 4. 2023 v 16,00 hodin
  • 2. stupeň ve čtvrtek 20. 4. 2023 v 17,00 – 17, 30 hodin s třídními učiteli. Od 17,30 do 18,30 hodin konzultace s vyučujícími jednotlivých předmětů
  • cizinci – 20. 4. 2023 v 18.30 hodin v jazykové učebně.
Budete mít možnost získat průběžné i aktuální organizační informace a rovněž informace o prospěchu a chování studentů ve třetím čtvrtletí probíhajícího školního roku.
Těšíme se na setkání.
Skip to content