Prohlášení o přístupnosti

Základní škola Loket se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.zsloket.cz

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu s výše uvedenými předpisy a dále s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1  s výjimkami uvedenými níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže:

Některé informace na tomto webu jsou dostupné ve formátu PDF. PDF je formát, pro jehož zobrazení je nutné mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma dostupný ke stažení, případně lze využít jeho dostupné alternativy Foxit Reader, PDF-XChange Viewer a další.

Dále zde mohou být dostupné dokumenty ve  formátech DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX  apod.). Tyto soubory je možné zobrazit a editovatpomocí používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office).

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne [28.2.2021]
Toto prohlášení bylo revidováno dne [28.2.2021]
Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu můžete poslat na adresu skola@gsospodborany.cz. Děkujeme.

ZŠ Loket
T. G. Masaryka 128,
357 33 Loket

Telefon: 352 684 034, 602 259 764

e-mail: info@zsloket.cz

Kontakt na dodavatele technického řešení

ANT studio s.r.o.
Slovanská alej 2182/30,
326 00 Plzeň
e-mail: info@antstudio.cz

Postupy pro prosazování práva

Pokud nebudou vaše podněty uspokojivě vyřešeny pomocí kontaktů výše, můžete se obrátit na následující kontakty:

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Dodatečná podpora

Webové stránky obsahují doplněk pro zvýšení přístupnosti stránek s názvem One Click Accessibility. Spuštění tohoto doplňku probíhá po kliku na modrou ikonku umístěnou na levém okraji stránek a umožňuje uživateli zvýšit přístupnost webových stránek.

Skip to content