Beseda v 5. třídě

Ve středu 1. 3. 2023 se žáci 5. třídy zúčastnili besedy na téma Drogy a závislost. Po prvotním předání informací o škodlivosti  užívání drog  si připomněli , jak se zachovat, pokud by jim byly takové látky nabízeny.  Diskutovali také o dopadu užívání drog na život člověka. Z diskuze vyplynulo, že si děti uvědomují nebezpečí drogové závislosti a k celé problematice zaujímají velmi rozumné názory a postoje.
Skip to content