Den Evropy 2021 – 6. až 9. ročník

Den Evropy – 6. a 7. ročník
Dne 22. 6. a 25. 6. se šesťáci a sedmáci zúčastnili projektového Dne Evropy. V úvodní části jsme si na mapě ukázali všechny evropské státy. Poté následoval kvíz – poznat významné architektonické památky podle fotografií a zařadit je ke správnému státu. Ve výtvarné části jsme zpracovávali státní vlajky a znaky. Vyprávěli jsme si pověst o tom, jak se do našeho státního znaku dostal lev (pověst o Bruncvíkovi). 

Den Evropy – 8. ročník
Dne 22. 6. se v 8. ročníku konal projektový Den Evropy. Dílny byly zaměřené na  významné evropské kulturní památky. Žáci si vybrali neúplné fotografie známých pamětihodností, na nichž dokreslovali chybějící části. Zjišťovali o památkách základní informace a zajímavosti. 

Den Evropy – 9. ročník
Dne 24. 6. se v 9. ročníku konal projektový Den Evropy. Každý žák si vylosoval obrysovou mapu evropského státu. Podle velké mapy Evropy museli nejprve zjistit název státu a jeho zeměpisnou polohu. Dalším cílem bylo zjistit o dané zemi nejdůležitější informace (podle zadané osnovy). Žáci měli za úkol tyto informace zakomponovat do své mapky tak, aby stát co nejvýstižněji charakterizovali. 
Skip to content