Deváťáci ve vězení!

Deváťáci ve vězení! Ve středu 22. 6. 2022 navštívili žáci 9.B ZŠ Loket věznici v Horním Slavkově. Exkluzivní návštěvě vězeňského zařízení předcházela řada přísných opatření – žákům muselo být 15 let, vlastnit občanský průkaz a mít souhlas k návštěvě od rodičů. Na recepci vězení v Horním Slavkově byli všichni seznámeni o tom, jak se ve věznici chovat, došlo k uložení všech kovových věcí (mobily, klíče, mince) do schránek a každý musel projít bezpečnostním rámem. Věznicí nás provedl vedoucí speciální pedagog pan Grosman. K prohlídce byly přistaveny eskortní autobusy velký i malý,  byly nám ukázány vězeňské cely, jídelna nebo návštěvní místnost a žáci byli seznámeni s přísným provozem vězeňského zařízení. Žáci se po celou dobu živě zajímali o nejrůznější otázky týkající se vězňů, ale i třeba práce dozorců nebo vychovatelů. Po ukončení návštěvy věznice jsme se vypravili pěšky přes Třídomí, Nadlesí a Dvory zpět do Lokte a ještě celou cestu si mezi sebou žáci povídali o tomto nevšedním zážitku. Petr Zahradníček, zastupující třídní učitel 9.B  
Skip to content