Eko statek Cheb 3. třída a 1.B

Dne 12. října 2022 navštívila 1. B a 3. třída ekocentrum v Chebu.

Třeťáci
si tentokrát vybrali výukový program „Zasaď třeba chleba“. Připomněli si základní druhy obilovin a jejich význam pro člověka. Součástí programu bylo i představení pravěkých způsobů zpracování obilovin, které si děti ve skupinkách vyzkoušely. Na závěr si pak děti ve dvojicích zadělaly a upekly vlastní bochníček chleba, který si odvezly domů.

Pro prvňáky byl připraven praktický výukový program Mléko není jenom mléko.

Během pobytu na statku děti stačily pozdravit i známé zvířecí kamarády – kozy, osly, krocana, krůtu, koně, prasata a řadu dalších domácích zvířat.

Skip to content