Informace ze školní jídelny

Od ledna 2023 dochází ke změně v přihlašování stravy. Přihlášení stravy na aktuální den bude dva dny předem do 14.00 hod. Odhlášení zůstává do 8.00 hod. dne odhlášení, na www.strava.cz (okýnka u odhlášené stravy zůstanou nevyplněna) nebo mailem, telefonicky, sms, Whats-app-em nebo osobně ve školní jídelně. V sobotu, v neděli a ve státní svátky terminál neobjednává. Přesnídávky budeme i nadále připravovat, objednávky jako u oběda.

VZOR:   v PONDĚLÍ objednávka na STŘEDU, v ÚTERÝ na ČTVRTEK, ve STŘEDU na PÁTEK, ve ČTVRTEK na PONDĚLÍ, v PÁTEK na ÚTERÝ. 

Strávníci, kteří budou mít na kontě nulu, nedostanou oběd, děti dostanou polévku. Ranní přihlašování stravy na týž den, není možné. V době nemoci má strávník nárok na stravu první den nemoci do jídlonosiče, další dny si musí stravu odhlásit. Přihlášení a navolení stravy neprobíhá automaticky po zaplacení, po domluvě přihlásím strávníka a navolím oběd č.1. Pokud se strávník neozve, má peníze na kontě, ale nemá přihlášeno, musí si stravu přihlásit a navolit sám.

Stravné se hradí bankovním převodem nebo v hotovosti ve školní jídelně 15. každého měsíce na nový měsíc. Přeplatky za stravné se vrací o letních prázdninách. Nelze platit kartou.

Výdej stravy do jídlonosičů od 11.00 hod. do 11.30 hod. Do krabiček a jiných nádob se strava NEVYDÁ. Cizí strávníci, přímá strava od 11.00 hod. do 12.00 hod. v jídelně. 

Jana Hamplová, ved. školní jídelny

 

Skip to content