Netradiční výuka 8. a 9. ročníků v knihovně

Říkají Vám něco jména Achilleus, Meneláos, Hektor či Helena? Ani našim osmákům by neměla být tato jména už neznámá.

V rámci výuky literatury totiž navštívili žáci a žákyně knihovnu, kde na ně čekalo vyprávění o Homérovi, jehož jméno je spojováno s díly Ilias a Odyssea. Děti pracovaly ve skupinkách, procvičily si práci s textem a díky filmové ukázce si připomněly známý příběh o dobytí Troje.

Ani deváťáci se nenechali zahanbit, i když ti řešili zcela odlišné téma. Život a dílo Jana Amose Komenského. Hned na úvod si pro ně připravila paní ředitelka se svými asistentkami pracovní listy rozvíjející čtenářské kompetence. V díle Labyrint světa a ráj srdce by se tak děti už neměly ztrácet. Jistě k tomu pomohla i ukázka z kresleného seriálu o učiteli národů. Šikovné knihovnice vše doplnily propojením pohybových aktivit a skupinové práce, takže nikdo nezahálel.

Závěrem nezbývá než poděkovat paní ředitelce Mgr. Barboře Závorkové za skvělou přípravu a dětem za snahu a slušné chování.

Skip to content