Peer program pro 2. ročník

  1. 2. 2023 prezentovali peer aktivisté z 2. stupně modul pro druhou třídu. S druháky pracovali tito žáci: Albert R. – 7.A,  Štěpán Ch., Eliška P.,  – 6. B, Káťa K., Terka Š. – 7. B, Verča, Kryštof – 8. r., Michal a Daniel P., Týna S., Kamča Z. – 9. B, Barča H. – 9. A

„Peeři“ měli připravená centra s různými činnostmi. Po navázání kontaktu, vzájemném představení a hledání společných zájmů následovaly další aktivity. Žáci hledali odpovědi na otázky: Mohu odhadnout druhého člověka na první pohled? Poznat, komu můžu věřit? Co se dostává k mému tělu? Rozumím dobře svým pocitům? Jak si můžeme ublížit sami? Kdo jiný nám může ublížit? Žáci 2.třídy si zopakovali důležitá telefonní čísla.

Peer aktivisté nyní připravují další moduly pro čtvrtý a pátý ročník. Velké poděkování za práci s žáky a přípravu modulů patří koordinátorce peer programu Mgr. R. Jarošové, školní metodičce prevence.

Skip to content