Peer program ve 2. třídě

Ve středu 30. března žáci druhého stupně z řad peer aktivistů prezentovali na 1. stupeň Peer program – modul pro druhou třídu. PEER program pomáhá žákům zkvalitnit komunikaci mezi vrstevníky, nenásilně zvládat konflikty, odmítat návykové látky, zvyšovat zdravé sebevědomí, zvládat úzkosti a stres, znát nebezpečí v různých prostředích, vědět, že existují instituce, které pomáhají v nesnázích – linky důvěry, číslo na policii, záchranku, hasiče …, znát nebezpečí při setkání s cizími lidmi, lidmi pod vlivem alkoholu, vědět, že je třeba svěřit se dospělým při vyhrožování či násilí, čelit sociálnímu tlaku, možnosti preventivního působení na žáky mladšího školního věku.

Tento modul odprezentovali Peer aktivisté ve složení: Míša Bejlková, Šimon Stark – 9. B, Týna Smolíková, Sam Šrank, Daniel Pospíšilík – 8. B, Káťa Kohajdová – 6.A, Štěpán Charous, Eliška Peutlschmidová – 6. B, Adéla Jirátová, Štěpánka Šustrová – 9. A. 

Peeři měli připravená centra – navázání kontaktu – navzájem se představit, najít společné zájmy, umět se prezentovat ostatním. Aktivity: Mohu odhadnout druhého člověka na první pohled? Poznat, komu můžu věřit. Co se dostává k mému tělu?  Rozumět svým pocitům a tomu, kterému pocitu můžu věřit. Jak si můžeme ublížit samy, kdo nám může jiný ublížit (odmítání). Důležitá telefonní čísla.
Peeři si zaslouží velkou pochvalu za ochotu, vstřícnost, přípravu a prezentaci tohoto modulu. Další moduly se také připravují pro třetí, čtvrtý a pátý ročník na prvním stupni.

Zapsala  koordinátorka Peer programu Mgr. R.  Jarošová, školní metodik prevence

Skip to content