Sebeobrana – projekt pro 2., 4. a 5. ročník

Od října do června je pro žáky 2., 4. a 5 třídy jednou měsíčně zařazena do hodin tělesné výchovy sebeobrana. V projektu jde především o prevenci a o vysvětlení možností, které děti mají, pokud se dostanou do krizové situace. Kurzy sebeobrany vede zkušený lektor.

Náplní kurzů je například:

  • obrana proti úchopům za ruce
  • obrana proti úchopům za oděv
  • obrana proti rdoušení a škrcení
  • obranné kryty proti úderům
  • obranné kryty proti kopům
  • obranné techniky při ohrožení na zemi
  • základní taktické zásady
Skip to content