Sportovní soutěže listopad 2022 ZŠ Loket

Dobrý den,

16.listopadu 2022 se naši žáci zúčastnili okresního kola ve stolním tenisu, které se
pořádalo již tradičně v KD Meteor v Novém Sedle.
ZŠ Loket obsadila v kategorii IV. starší žáci  5. místo ( Bláha, Dedek, Papay všichni 8.ročník ).
V kategorii IV. starší žákyně jsme obsadili 10. místo ( Smolíková, Wurdingerová obě  8. ročník ).
Výpravu doprovázel Jaroslav Kuncl.
23.listopadu 2022 se konalo okrskové kolo ve florbalu, které tento rok pořádala ZŠ Horní v Horním Slavkově.
Naše ZŠ se zúčastnila turnaje chlapců, kde obsadila 4. místo ( Paulík 7.B, Riedl, Konečný, Smolík, brankář Yefimov všichni 7.A, Džuban, Štěrba, Zálešák – autor našich branek, všichni 6. ročník )
Kategorii dívek naše ZŠ neobsadila pro nezájem děvčat.
Výpravu doprovázel Jaroslav Chochola.
Dne 25.11.2022 proběhlo školní kolo starších žáků ve florbalu za účasti ZŠ Loket a základních škol z Horního Slavkova. Naši žáci (Husák, Barták, Bouzek – 9.ročník., Dedek, Džuban, Michal, Bartošek, Ouředník – 8.rocnik) vybojovali druhé místo. Gratulujeme.
Výpravu doprovázel Jaroslav Kuncl.
Na začátku listopadu se uskutečnilo testování tělesné zdatnosti žáků 3. a 7. ročníku do Inspis FITPA. Naši žáci nemají podmínky pro všechny uvedené testy, tak jsme se obrátili na Mgr. Renatu Krčkovou z ZŠ Sokolov, Boženy Němcové, která naší škole zařídila prostory pro konání vytrvalostního běhu v jejich velké tělocvičně. Tímto jí mnohokrát děkujeme.
Jak se ukázalo v tomto náročném testu, většina našich dětí patří pouze do průměru až podprůměru zdatnosti v porovnání s posledním obdobným testem, jenž zažili dnešní čtyřicátníci.
Fotografie z aktivit naleznete v naší fotogalerii.
Skip to content