Uzavření Základní školy Loket, okres Sokolov od 21. 9. 2022 do 27. 9. 2022

Uzavření Základní školy Loket, okres Sokolov od 21. 9. 2022 do 27. 9. 2022

Na základě povolení změny v organizaci školního roku 2022/2023, v souladu s § 24 odst. 3 školského zákona vydané MŠMT (č. j. MSMT-2191/2022-60) je od 21. 09. do 27. 09. 2022 uzavřena Základní škola Loket, okres Sokolov, T. G. Masaryka 128/2, 357 33 Loket, a to z nepředvídaných závažných organizačních důvodů (nelze zajistit výuku žáků z důvodu nemoci a nařízených karanténních opatření pedagogickým pracovníkům školy).

Mgr. Eva Grosmanová, ředitelka školy

Skip to content