Virtuální prohlídky – jaderné elektrárny

Virtuální prohlídky

V rámci distanční výuky měli možnost se žáci 2. stupně zúčastnit virtuálních prohlídek: 26. 4. 2021– žáci 9. ročníku navštívili virtuálně – Jadernou elektrárnu (dále jen JE) Temelín, 29. 4. 2021 žáci 8. A on-line navštívili prostory JE Dukovany a 30. 4. 2021 si žáci 8.B zopakovali znalosti o obnovitelných zdrojích. Všechny prohlídky se vysílaly z interaktivního TV studia. Na žáky zde čekaly nejmodernější technologie, praktické ukázky pokusů, rekvizity přímo z elektráren. Zde si také v rámci kvízů mohli procvičit znalosti o energetice. Světem energetiky je provázeli moderátoři a odborné otázky jim zde také zodpověděli odborníci. On-line přenos využíval 3D modely, animace, videa. Na samotný závěr si navíc žáci zasoutěžili o ceny. Z naší školy cenu vyhrály Filip Glass – 9. ročník a Richard Illek – 8. ročník. Prostor byl také dán pro dotazy a různé zajímavosti.

Z JE Temelín si prohlédli – areál JE, simulátor blokové dozorny, virtuální vstup do kontrolovaného pásma elektrárny, spojovací chodbu mezi bloky, jednotlivé reaktorové bloky, reaktorový sál, zmíněny byly také palivové soubory (bazén skladování), parogenerátor, chladící věže i jejich vnitřní prostor, budovy reaktorů, strojovnu čerpací stanice Hněvkovice.

Z JE Dukovany – komíny, úložiště radioaktivních odpadů, prostor mezi chladícími věžemi, chladící věž, okruhy ,centrální čerpací stanici, prostor parního kolektoru – jednotlivé bloky, , strojovnu – kondenzální a napájecí čerpadla, nízkotlaké a vysokotlaké regenerační ohříváky, vstup do kontrolovaného pásma, reaktorový sál – jaderný reaktor, velín, dieselgenerátory.

Obnovitelné zdroje – zde mohli žáci vidět ukázky z různých vodních, solárních, větrných (gondolu, tubus, rotor s listy,  uhelných elektráren. 3D modely vodní elektrárny Štěchovice.

Zmíněny byly také: Malá vodní elektrárna Hučák, bezemisní  a emisní zdroje, typy vodní elektrárny, 3 turbíny vodní elektrárny, výhody a nevýhody.

Zdroj obrázku: ČEZ, www.virtualnevelektrarne.cz
Skip to content