Volný den 18. 11. 2022

Dne 18. 11. 2022 vyhlašuje ředitelka školy podle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, „volný den“ ze závažných organizačních a technických důvodů. Školní družina a školní jídelna nebudou v tento den v provozu.

Skip to content