Výuka na téma vesmír ve 3. ročníku

Naši třeťáci se v průběhu února a března dozvěděli spoustu informací o vesmíru. Při hodinách českého jazyka, prvouky a výtvarné výchovy pilně a s chutí pracovali a získávali informace o planetách sluneční soustavy. Výuku na téma „Vesmír“ začali prezentací na interaktivní tabuli. Poté zjišťovali informace o všech planetách ve vesmíru, jejich vývoj, velikost, vzdálenost a rychlost oběhu kolem Slunce. Jako pomůcky  posloužily encyklopedie, učebnice, pracovní sešity a model sluneční soustavy na interaktivní tabuli. Promítli jsme si i zpracovaný příběh o vesmíru, který dětem přiblížil, co je Slunce, jak to vypadá na planetách naší sluneční soustavy, co se děje v měsíčním stínu a co způsobuje střídání dne a noci. Výsledkem byly i úžasně výtvarně ztvárněné planety naší sluneční soustavy a slohové práce.
Skip to content