Za co můžete být potrestáni? (beseda)

Za co můžete být potrestáni?

Na tuto otázku našli v pondělí 27. 3. odpověď naši deváťáci, kteří bedlivě sledovali slova poručíka Mgr. Soni Podlahové. Žáci si prohloubili vědomosti v oblasti práva a uvědomili si, že s narůstajícím věkem narůstá i množství povinností. Každý už dnes ví, co je protiprávní jednání a jaké jsou následky spáchání trestného činu.
Na závěr nezbývá než naše žáky pochválit, protože i oni se aktivně do besedy zapojovali a dali tak najevo, že se ve světě mladistvých docela slušně orientují.

Skip to content